Skoči do osrednje vsebine

7. seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Miran Mihelič sta se včeraj udeležila 7. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Tokratna seja je zaradi epidemioloških razmer potekala na daljavo.

Minister dr. Podgoršek na seji Sveta za OMD

Minister dr. Podgoršek na seji Sveta za OMD | Avtor MKGP

Minister dr. Jože Podgoršek je člane Sveta uvodoma seznanil z aktualnimi aktivnostmi ministrstva in med drugim izpostavil pripravo Zakona o afriški prašičji kugi, spremembe Zakona o kmetijstvu in Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki sta že v javni obravnavi. Opozoril je na zabeleženo prisotnost ptičje gripe, za enkrat še pri divjih pticah, kar pa predstavlja nevarnost tudi za rejce perutnine. Ministrstvo jih je zato že pozvalo k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov. V medresorsko usklajevanje je poslan tudi predlog Zakona o nagradi zlata čebela.

Člani Sveta so se seznanili tudi s poročilom o delu glede strateškega načrtovanja za obdobje 2021 – 2027. Trenutno se zaključuje javna razprava o analizi stanja, analizi SWOT in potrebah v zvezi s tem dokumentom, ministrstvo je zabeležilo že čez 1000 odzivov.

V posebni točki je bil podan oris plačila OMD v prihodnjem strateškem načrtu, hkrati pa predstavljene tudi predvidene novosti pri neposrednih plačilih. Izračun plačila OMD bo v novem strateškem načrtu temeljil na točkah kmetijskih gospodarstev (KMG) brez dosedanjega fiksnega plačila, na vrednosti točke, ki bo različna za različno višino točk, od uporabe degresije glede na velikost kmetije, ter od prisotnosti travojedih živali na travinju. S tem bi dosegli večjo ciljno usmerjenost plačila OMD v smeri, da višje plačilo prejmejo kmetije s težjimi pridelovalnimi pogoji.

Posebna razprava je tekla o umestitvi podpore za krave dojilje v obliki proizvodno vezane podpore ali v shemo za okolje in podnebje. Razprava je potekala v smeri, da bi tudi to podporo dodelili v odvisnosti od števila točk KMG v OMD, pri čemer pa je potrebno posebno pozornost nameniti nevarnosti morebitnega dvojnega financiranja.

Podana je bila tudi informacija o pogojih glede izvajanja ekološkega kmetovanja, kjer veljajo predpisi, poenoteni na ravni EU (krma, zdravljenje, dostop do površin in drugo). V Sloveniji imamo dodatno še nacionalna pravila glede reje kuncev, damjakov, muflonov in navadnih jelenov, pravila za obrate javne prehrane, pravila za evidenco semenskega materiala in za ekološko čebelarjenje. Število kmetij in vključene površine v ekološkem kmetijstvu se ves čas povečujejo, tako smo že na predvidoma 10% površin v državi. Svet OMD je podprl idejo, da se v prihodnje razvija regijski pristop (tako imenovane ekološke regije).