Skoči do osrednje vsebine

Zaključek projekta "Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini"

Danes je potekal zaključni dogodek projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja »Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini«, ki je zaradi pandemije covida-19 potekal virtualno. V projektu, ki se je izvajal v letih 2019-2020, so sodelovale osnovne šole iz Federacije Bosne in Hercegovine (BiH), distrikta Brčko in Republike Srbske.

Zaključnega dogodka so se udeležili predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu, ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti, Inštituta za mediacijo Concordia, Evropskega centra za reševanje sporov ter predstavniki učiteljev trenerjev, šolskih in vrstniških mediatorjev. Pobudnik in financer projekta je Ministrstvo za zunanje zadeve.

na zaslonu aplikacije, ki omogoča virtualne sestanke in dogodke

Udeleženci zaključnega dogodka | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve je prvič podprlo projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja v šolskem letu 2017/2018, ki po vzoru uspešnih praks šolske in vrstniške mediacije v Sloveniji, prenaša slovenske izkušnje v šolska okolja držav, ki se soočajo s konfliktnimi ali post-konfliktnimi razmerami. Gre za pristop spodbujanja širjenja tolerance in dialoga med mladimi, kar na dolgi rok pozitivno vpliva na celotno prebivalstvo določenega okolja.

Projekt šolske in vrstniške mediacije v BiH se izvaja preko ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti. Partnerja projekta pa sta Inštitut za mediacijo Concordia in Evropski center za reševanje sporov. Do sedaj je bilo vključenih 24 osnovnih šol, usposobljenih 91 učiteljev in učiteljic, od tega 16 učiteljev trenerjev, in več kot 480 učenk in učencev.

Osrednji cilj šolske in vrstniške mediacije je usposobiti učiteljice in učitelje ter učenke in učence za medsebojno miroljubno reševanje konfliktnih situacij, krepitev strpnosti, dialoga in enakopravnosti tako v šolskem okolju kot na drugih področjih vsakdanjega življenja. S praktičnimi vajami in igranjem vlog se učitelji in učenci naučijo temeljnih mediacijskih tehnik in veščin za reševanje konfliktov. Projekt je v BiH še posebej pomemben, saj na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepi medetnično in medkulturno strpnost ter dialog za izgradnjo trajnostnega miru v pokonfliktni in tranzicijski družbi.

Projekt se je izvajal tudi v času pandemije covida-19 in je bil kljub številnim izzivom, ki jih je to obdobje prineslo, uspešno izveden. To potrjuje veliko zavzetost vseh vključenih in velik pomen mediacije v tamkajšnjem šolskem okolju. Ministrstvo za zunanje zadeve bo šolam, ki so bile vključene v projekt, doniralo računalniško opremo.

Udeleženci zaključnega dogodka so poudarili, da je projekt mediacije ena izmed najboljših možnih oblik mednarodnega razvojnega sodelovanja, saj v mladih vzbuja zavedanje, da lahko naredijo veliko dobrega za družbo. Ob tem postajajo zrelejši, se naučijo biti bolj strpni v odnosih z vrstniki, razvijajo komunikacijske veščine in pridobljena znanja koristno uporabljajo na vseh področjih življenja.

Na podlagi dobrih izkušenj bo Ministrstvo za zunanje zadeve nadaljevalo s podporo projektu šolske mediacije in ga razširilo na večje število šol na celotnem ozemlju Bosne in Hercegovine in tudi v druge države Zahodnega Balkana.