Skoči do osrednje vsebine

36. Gozdarski študijski dnevi

Letošnji gozdarski študijski dnevi so bili posvečeni vodi in gozdu. Posvet z udeležbo preko 180 udeležencev je potekal dne 26. 11. 2020 prek spletne aplikacije.

Mag. Jana Meljo in  dr. Nataša Smolar Žvanut z Direkcije za vode RS sta na znanstvenem posvetovanju na 36. Gozdarskih študijskih dnevih predstavili članek z naslovom »Gozd in posebna raba površinskih voda«. Uvodoma je bilo predstavljeno celostno upravljanje voda s poudarkom na rabi voda. Prikazano je bilo stanje podeljenih vodnih pravic in z njimi povezani cilji Načrtov upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016-2021. Podrobneje so bili predstavljeni z drugim načrtom upravljanja voda sprejeti temelji ukrepi, ki se navezujejo na vodo in gozd. Gozdovi imajo velik vpliv na vodni krog. Prepoznan je pozitiven vpliv gozda na uravnavanje odtoka ter vloga gozda na območjih virov pitne vode. V predstavitvi so bile izpostavljene nekatere stične točke, kjer je potrebno sodelovanje vodarjev in gozdarjev pri celostnem upravljanju tako z gozdovi kot tudi z vodami. Predstavljena so bila izhodišča za pripravo predloga novih temeljnih ukrepov v Načrtih upravljanja voda 2022-2027, vezanih na rabo voda in gozd.

Zbornik referatov in predavanje bosta objavljena na spletni strani Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani:  http://gsd.bf.uni-lj.si/2020/.