Skoči do osrednje vsebine

Zaključena so letošnja izplačila za javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili zahtevkov za tri javne razpise, namenjene društvom, zvezam in združenjem ter sindikatu kmetov. V zadnjih dneh novembra je bilo upravičencem izplačanih še 178.983 evrov. Skupna izplačila v letošnjem letu so znašala 284.674 evrov.

28. februarja 2020 so bili objavljeni trije javni razpisi na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (v nadaljevanju: uredba), in sicer za 2. ukrep uredbe - Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, za 3. ukrep uredbe - Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja in za 4. ukrep uredbe - Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020.

Agencija je na osnovi oddanih zahtevkov za izplačilo upravičencem letos skupno izplačala 284.674 evrov. Zadnja izplačila za omenjene ukrepe so bila izvedena konec novembra, ko je bilo upravičencem izplačanih 178.983 evrov.

Izvedba ukrepov na področju podpor nevladnim organizacijam je s tem za leto 2020 zaključena.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja