Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi osnutek Uredbe o ukrepu dobrobit živali

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2021.
Fotografija je informativna

Fotografija je informativna | Avtor: MKGP

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020 je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali v letu 2021, ki se izvaja že od leta 2014. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora možnih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev in podobno. Tudi v letu 2021 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k oddaji pripomb, predlogov oziroma dopolnitev, ki jih pošljete na e-naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do ponedeljka, 14. 12. 2020. Predlog Uredbe o ukrepu dobrobiti živali pa najdete tukaj.