Skoči do osrednje vsebine

Pravosodni policist na dnevu poklicev Fakultete za varnostne vede

Mag. Bojan Majcen, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Zoran Remic, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni sta v sklopu dogodka v organizaciji Alumni kluba in Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede predstavila poklic pravosodni policist.

Na Fakulteti za varnostne vede (FVV) je potekal dan poklicev, na katerem je bil predstavljen poklic pravosodni policist. Po uvodnem pozdravu dekana fakultete izr. prof. dr. Andreja Sotlarja in vodje Alumni FVV, prof. dr. Matevža Brena, sta poklic pravosodni policist predstavila generalni direktor mag. Bojan Majcen in direktor zavoda Dob Zoran Remic. Dogodek je moderiral doc. dr. Rok Hacin, potekal pa je preko videokonferenčne povezave.

Mag. Majcen je predstavil mrežo zaporov v naši državi in nekatere glavne značilnosti prestajanja zaporne kazni. Predstavil je tudi poklic pravosodnega policista, vključno s pogoji za zaposlitev in potekom usposabljanja. Študentom je predstavil video, ki je bil posnet tekom usposabljanj pravosodnih policistov in prikazuje različne situacije, na katere se kandidati pripravljajo. Poudaril je, da so pravosodni policisti dobro usposobljeni tudi za kritične razmere in morebitne izredne dogodke, njihovo glavno orodje pri delu pa je komunikacija.  

Direktor Zoran Remic je s študenti delil lastne izkušnje, ki jih je pridobil pri delu na različnih delovnih mestih v okviru Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Izpostavil je glavne značilnosti dela pravosodnega policista, kakšna znanja in osebnostne lastnosti mora posameznik imeti, pri čemer je ključna afiniteta do dela z ljudmi. Korektnost, poštenost in iskren odnos so vrednote zaposlenih, ki jih prepoznajo in cenijo tudi zaprte osebe.

Srečanje se je odvilo v sproščenem vzdušju. Po uvodni predstavitvi so udeleženci srečanja gostoma zastavljali vprašanja. Udeleženci so izpostavili različne teme, med drugim glede sodelovanja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij z Upravo za probacijo, o zaposlovanju žensk v upravi, o celotnem poteku usposabljanja za poklic pravosodni policist ter kako poteka tipičen delavnik tega poklica. Mag. Bojan Majcen in Zoran Remic sta udeležencem dneva poklicev v okviru odgovorov postregla tudi s številnimi primeri iz dolgoletne prakse na svoji karierni poti.