Skoči do osrednje vsebine

Nova povezovalna cesta v Bregu pri Polzeli

Po izgradnji nove povezovalne ceste, je bil v drugi polovici meseca novembra ukinjen nivojski prehod Breg 1 na regionalni železniški progi številka 31 Celje–Velenje v naselju Breg pri Polzeli.

Direkcija za infrastrukturo pri vseh projektih na železniški in cestni infrastrukturi posveča posebno pozornost zagotavljanju višjega nivoja prometne varnosti, med katere sodijo tudi ureditve oziroma ukinitve nivojskih prehodov. Zaradi predvidene ukinitve nivojskega prehoda Breg 1, ki je bil označen samo z Andrejevim križem, je bila zgrajena nova 300 metrov dolga povezovalna cesta, ki je sedaj priključena na regionalno cesto R3-694/1268 Velenje–Dobrteša vas. Povezovalna cesta, kjer manjka zadnja plast asfalta, je bila predana v uporabo, s čimer je bila omogočena sprostitev prometa. Zadnja plast asfalta povezovalne ceste bo izvedena v mesecu aprilu leta 2021, ko bodo za to primerne vremenske razmere.

Pogodbena vrednost del, katera so se pričela v mesecu septembru letošnjega leta, je znašala 134.022,25 evrov in jih je v celoti financirala Direkcija za infrastrukturo, Občina Polzela, pa je financirala izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter odkupe zemljišč.

Nova povezovalna cesta v Bregu pri Polzeli

Nova povezovalna cesta v Bregu pri Polzeli

1 / 2