Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve člana v Občinski svet Občine Mirna

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Mirna, volišče Osnovna šola Mirna I.

Občina Mirna je 30. novembra 2020 razpisala nadomestne volitve člana občinskega sveta Občine Mirna. Za dan, ko začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 1. december 2020, volitve pa bodo v nedeljo, 28. februarja 2021.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volilnih upravičencev
Mirna VOLILNA ENOTA 2 003 – Osnovna šola Mirna I. 244