Skoči do osrednje vsebine

Ministri na neformalnem srečanju sprejeli Teritorialno agendo 2030

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je po spletu v času nemškega predsedovanja Svetu EU udeležil neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za teritorialno kohezijo. Ministri so sprejeli Teritorialno agendo 2030, ki poudarja pomen upoštevanja prostorske dimenzije v različnih politikah za uravnotežen in trajnosten razvoj evropskega prostora.

Minister mag. Vizjak je na konferenci izrazil podporo sprejemu in izvajanju Teritorialne Agende 2030. Poudaril je, da je »sprejetje Teritorialne agende 2030 velik dosežek in eden od vrhuncev sedanjega trio predsedstva Nemčije, Portugalske in Slovenije na področju teritorialne kohezije. Naloga držav članic je, da uresničijo izvajanje agende na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Pri tem mora biti naša prioriteta uporaba strateških pristopov in boljše medsebojno povezovanje politik in usklajevanje ukrepov za reševanje prostorskih izzivov. S cilji teritorialne kohezije je močno povezana kakovost življenja. Na ta celovit cilj smo pozorni tudi v Slovenji, vključen je v Strategijo prostorskega razvoja, v državne sektorske politike na področju zdravja in socialne zaščite ter v Strategijo razvoja Slovenije. Ministrstvo si bo prizadevalo za uspešno komuniciranje in izvajanje agende, posebej v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 ter se aktivno vključilo v pilotno aktivnost agende za uporabo presoj vplivov politik na različna območja.«

Agenda poudarja, da je za uravnotežen in trajnosten razvoj Evrope treba preprečiti upad dostopnosti storitev, zmanjšati demografske in socialne razlike, spodbuditi digitalizacijo gospodarstva, upoštevati podnebne spremembe in ohraniti naravni kapital. Zato je pomembno, da je prostorska dimenzija vključena v različne politike EU. Temeljna cilja agende sta zelena in pravična Evropa, s katerima je povezanih šest prioritet:

  • uravnotežen razvoj EU na osnovi njene raznolikosti;
  • funkcionalne regije za povezovanje regionalnega in lokalnega razvoja, premagovanje neenakosti;
  • čezmejno povezovanje;
  • zdravo okolje na osnovi boljšega ekološkega preživetja ter odpornosti na podnebne spremembe mest in regij;
  • krožno gospodarstvo za močno in trajnostno lokalno gospodarstvo;
  • trajnostna fizična in digitalna povezanost prostora.

Za izvedbo sprejetih načel je predvideno intenzivno komuniciranje ključnih sporočil ter izvajanje pilotnih dejavnosti. Države bodo prvih šest dejavnosti izvedle predvideno prihodnje leto. Teritorialna Agenda 2030 se bo pri izvajanju naslonila na program ESPON – Evropski program za spremljanje prostorskega razvoja in kohezije, ki že od začetka podpira Teritorialno agendo.

Teritorialna agenda 2030 upošteva Zeleni dogovor EU, kohezijsko politiko EU, politiko razvoja podeželja EU, Novo leipziško listino in novonastale razmere zaradi covid-19. S sprejetjem dokumenta so države članice posodobile načela prostorskega razvoja, ki so opredeljena v Teritorialni agendi Evropske unije iz leta 2007.