Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za ukrep finančne pomoči pri reji prašičev v letu 2020

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala 515 odločb v skupni vrednosti 678.135 evrov. Pomoč je namenjena kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2020.

Na Agencijo je bilo oddanih 734 zahtevkov, predpisane pogoje pa je izpolnjevalo 515 prašičerejcev, ki jim bodo odobrena sredstva v skupni višini 678.135 evrov predvidoma izplačana v prvi polovici naslednjega tedna.

Namen ukrepa je finančna pomoč v reji prašičjega mesa z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji. Predmet ukrepa je dodelitev finančne pomoči za vlagatelje, ki redijo:

  • kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (v nadaljnjem besedilu: prašiči pitanci);
  • kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski prašiči).