Skoči do osrednje vsebine

Ministri so na neformalnem srečanju sprejeli Novo leipziško listino - Za razvoj evropskih mest

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je po spletu udeležil neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za urbane zadeve, v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU. Ministri so na srečanju sprejeli Novo leipziško listino, dogovor o prihodnjem razvoju evropskih mest in dokument za njeno izvajanje preko več nivojskega upravljanja. Dokumenta utirata pot k močnejšim in odpornejšim evropskim mestom.

Minister sedi za mizo pred računalnikom

Minister sodeluje na neformalnem srečanju po spletu | Avtor MOP

Minister mag. Vizjak je podprl sprejem Nove leipziške listine in Dokumenta za izvajanje listine preko več-nivojskega upravljanja. Poudaril je, da »z uravnoteženim, policentričnim poselitvenim sistemom na nacionalni in evropski ravni lahko zagotovimo delovna mesta, javne storitve in infrastrukturo za oskrbo prebivalcev v urbanih in oddaljenih podeželskih območjih. Pri tem je za Slovenijo, državo majhnih mest, pomembno spoštovanje načela subsidiarnosti in upoštevanje pristojnosti vsake ravni«. Ministrstvo za okolje in prostor si bo aktivno prizadevalo za izvajanje obeh sprejetih dokumentov in podpiralo nadaljnje sodelovanje med vsemi deležniki urbanega razvoja na ravni EU. V izvajanje dogovorov se bo še posebej vključilo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, v drugi polovici leta 2021.

Prva Leipziška listina je bila sprejeta leta 2007 pod nemškim predsedovanjem Svetu EU v Leipzigu, kjer bi moralo potekati tudi letošnje srečanje ministrov. Predstavlja dogovor držav članic o strateških načelih usmerjanja razvoja mest v EU. Nova leipziška listina posodablja načela listine iz leta 2007. V listini so poudarjena ključna načela za zelena, pravična in uspešna mesta ter za zagotavljanje kakovosti življenja v vseh evropskih mestih in njihovem zaledju. To so:

  • zagotavljanje dostopa do javnih storitev za vse;
  • povezan in celovit pristop pri razvoju mest;
  • sodelovanje med različnimi deležniki, od uprave, javnosti do zasebnega sektorja;
  • več nivojsko upravljanje urbanega razvoja in sodelovanje med EU, državami, regijami in lokalnimi skupnostmi;
  • uporaba pristopov, ki upoštevajo lokalne značilnosti.

Da mesta lahko uspešno delujejo in uresničujejo načela listine, potrebujejo podporo regij, držav in EU. Torej primerne politike in pravni okvir, ustrezno financiranje, podporo pri krepitvi znanja in možnost, da sooblikujejo javno infrastrukturo.

Hkrati so z listino ministri sprejeli Dokument za izvajanje Nove leipziške listine preko več-nivojskega upravljanja »Prihodnji koraki Urbane agende EU«. Dokument poudarja pomen in nadaljnji razvoj Urbane agende EU in predstavlja dogovor o nadaljnjem sodelovanju med državami članicami, Evropsko komisijo, mesti, Evropskim parlamentom in Evropsko investicijsko banko pri oblikovanju politik EU, ki vplivajo na razvoj mest.

Priprava dokumentov je potekala v sodelovanju med državami članicami, Komisijo, združenji evropskih mest in drugimi deležniki urbanega razvoja na ravni EU. Ministrstvo za okolje in prostor je kot ministrstvo, pristojno za področje urbanega razvoja, aktivno sodelovalo pri pripravi obeh dokumentov.