Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje nadzora nad področjem lovstva, povezanim z ukrepi in omejitvami glede covid-19

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na podlagi PKP 5 izvaja nadzor nad področjem lovstva, povezanim z ukrepi in omejitvami glede covid-19.

Lov je dovoljen, tudi skupinski. Ni pa dovoljeno druženje in izvajanje lovskih aktivnosti pred in po lovu, kot so npr. druženja v lovskih kočah ali lovske aktivnosti (tradicionalne lovske šege, ki se izvajajo pred in po lovu). Inšpektorat zato nadzoruje te lokacije in izvaja pooblastila s tega področja ter ukrepa, v kolikor gre za kršenje protikoronskih odlokov.

Lovec lahko izvaja lov samo v lovišču, kjer je član upravljavca lovišča, ne sme pa loviti v drugih krajih (loviščih), kjer ni član. Ponavadi je to v domači regiji.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo bo v času trajanja razglasitve epidemije ter sprejetih ukrepov za zajezitev le-te in trajanja skupnih lovov, to je do 31.1.2021, izvajala poostren nadzor na tem področju.