Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za ukrep finančne pomoči v prireji govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020. 8.258 upravičencem je odobrenih 3.160.000 evrov finančne pomoči.

Namen ukrepa je finančna pomoč v prireji govejega mesa zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020. Finančna pomoč je dodeljena vlagateljem, ki so redili govedo in ga dali v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020.

Na Agencijo je bilo oddanih 9517 zahtevkov, predpisane pogoje pa je izpolnjevalo 8258 govedorejcev, ki jim bodo odobrena sredstva v skupni višini 3.160.000 evrov predvidoma izplačana v drugi polovici naslednjega tedna.