Skoči do osrednje vsebine

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Vlada je danes na seji določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih. Predlog Zakona bo v Državnemu zboru obravnavan po nujnem postopku.

Tematska infoslika

Tematska infoslika | Avtor MKGP

S sprejemom nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa afriške prašičje kuge v populacijo divjih prašičev, ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni, določitvijo ukrepov na območjih visokega tveganja ob državni meji in hitrim odzivom vseh deležnikov ob pojavu bolezni bomo lahko zmanjšali posledice, ki jih ima APK pri divjih prašičih na kmetijstvo, gospodarstvo in turizem. S preprečevanjem prisotnosti bolezni v populaciji divjih prašičev ter izvajanjem strogih ukrepov po morebitni potrditvi APK pri divjih prašičih lahko bistveno zmanjšamo tveganje za vnos v reje domačih prašičev.

Zakon ureja vrsto preventivnih ukrepov in ukrepov po potrditvi bolezni, določa izvajalce ukrepov, določa pristojne organe in financiranje posameznih ukrepov preko izplačila finančnih spodbud in nadomestil, povračila stroškov, plačila odškodnin in nadomestil za škodo, povzročeno z odrejenimi ukrepi. Sprejem zakona je nujno potreben zaradi preprečevanja morebitne škode tako v sektorju prašičereje, kot tudi v drugih sektorjih - kmetijstva, gospodarstva in turizma.

Sprejem zakona o nujnih ukrepih glede APK pri divjih prašičih je torej potreben zaradi naslednjih dejstev:

  • v populaciji divjih živali je APK izredno težko pravočasno odkriti, nadzirati in po potrditvi izvesti ukrepe za izkoreninjenje, saj se divji prašiči neomejeno gibljejo,
  • divjad je v Sloveniji državna lastnina, ki je s koncesijami dana v upravljanje upravljalcem lovišč,
  • v preventive ukrepe in ukrepe za izkoreninjenje bolezni pa je treba poleg lovcev vključiti več drugih deležnikov,
  • za učinkovito izvedbo ukrepov je potrebna dodatna oprema, usposobljene skupine za izvajanje ukrepov, dodatno usposabljanje kadrov, v določenih primerih pa bo treba zagotoviti tudi sodelovanje policije, vojske in civilne zaščite,
  • pri izvajanju ukrepov zaradi pojava bolezni pri divjih živalih je treba zavezati lovce, ki niso klasični imetniki živali, k izvajanju ukrepov v smislu določenih pravic in dolžnosti,
  • s pravočasno uvedbo in izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK in uvedbo nujnih ukrepov na območjih visokega tveganja, ki je območje ob državni meji, zmanjšujemo možnost pojava APK v populaciji divjih prašičev,
  • ob morebitnem vnosu se z učinkovito in hitro izvedbo nujnih ukrepov stori vse za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih in prepreči oziroma zmanjša tveganje za prenos APK v reje prašičev,
  • pri izvajanju ukrepov je nujno sodelovanje različnih pristojnih organov in ministrstev.