Skoči do osrednje vsebine

Tudi letos se je Uprava za jedrsko varnost sestala z nevladnimi organizacijami

Letošnje srečanje je potekalo dne 25. 11. 2020, tokrat zaradi epidemije covid-19 v obliki video konference. Srečanja sta se udeležili dve nevladni organizaciji, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG (Karel Lipič in Matjaž Valenčič) ter društvo Focus (Lidija Živčič).

Direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc je navzočim predstavnikom nevladnih organizacij uvodoma izrekel dobrodošlico ter na kratko pojasnil, na kakšen način Uprava izvaja vse svoje ključne naloge in pristojnosti v času epidemije.

V nadaljevanju so predstavniki nevladnih organizacij dobili priložnost za odprto izmenjavo vprašanj, mnenj in pogledov na področjih, ki so za njih najbolj relevantna.

Tako je razprava tekla predvsem o projektu suhega skladišča izrabljenega goriva, projektu podaljšanja obratovalne dobe Nuklearne elektrarno Krško in postopkih, ki omogočajo podaljšanje, varnostnem dogodku v Nuklearni elektrarni Krško med lanskim remontom, zamudah in trenutnem statusu programa nadgradnje varnosti elektrarne, morebitnih širitvah Letališča Cerklje in nevarnostih, ki jih le-to predstavlja za elektrarno, o hrvaških zavezah glede radioaktivnih odpadkov iz elektrarne, poročanju Uprave za jedrsko varnost javnosti glede varnostno pomembnih vprašanj, o boljših možnostih enakopravnega sodelovanja nevladnih organizacij v javnih razpravah za bodoče jedrske projekte ter o problematiki financiranja nekaterih nevladnih organizacij.

Predstavniki Uprave za jedrsko varnost so na vsa vprašanja in izpostavljene dileme podali odgovore ali svoje poglede in se strinjali, da je odprt in konstruktiven dialog na področju jedrske in sevalne varnosti zaželen in ga je potrebno negovati, v okviru dialoga pa je potrebno vključiti tako širšo kot lokalno javnost, ki jo zastopajo tudi nevladne organizacije s tega področja.