Skoči do osrednje vsebine

Znane so ustanove, ki bodo nabavile mobilne nastanitve oziroma filtrske enote z ustrezno opremo

Z javnim razpisom sofinanciramo nabave mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo. Tako se bodo lahko v javnih socialno varstvenih zavodih (SVZ) učinkovitejše organizirali pri obvladovanja epidemioloških razmer.

Ministrstvo za zdravje je danes na spletni strani objavilo seznam izbranih prijaviteljev na Javnem razpisu za izbor operacij »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«.

V nadaljevanju se bo z izbranimi prijavitelji podpisala še pogodba o sofinanciranju.

Z javnim razpisom sofinanciramo nabave mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo. Tako se bodo lahko v javnih socialno varstvenih zavodih (SVZ) učinkovitejše organizirali pri obvladovanja epidemioloških razmer.

Ukrep je namenjen zlasti zaščiti starejših in drugih oskrbovancev v SVZ, ki predstavljajo bolj ranljivo skupino prebivalstva. SVZ so institucije, kjer je nastanjeno večje število oseb, zato lahko objekti omogočajo omejene možnosti prilagoditve organizacije dela v skladu s smernicami za organizacijo dela.

Arhitekturna zasnova SVZ pogosto predstavlja izziv za vzpostavitev nujnih ukrepov preprečevanja križanja čistih in nečistih poti. Prostori za zaposlene so pogosto neustrezni in omejujejo izvajalce pri učinkovitem izvajanju potrebnih preventivnih ukrepov in vzpostavitve con glede na epidemiološki status oskrbovancev. Dodatne mobilne kapacitete bodo omogočale učinkovito soočanje z epidemijo brez nižanja standarda udobja in kakovosti bivanja za oskrbovance.
Mobilne nastanitvene oziroma filtrske enote bodo morale biti postavljene v neposredni bližini centralnega objekta, kjer se opravlja temeljna dejavnost prijaviteljev.


Oprema, ki jo upravičenci v okviru javnega razpisa lahko nabavijo:
Za mobilno nastanitveno enoto, ki bo namenjena za organizacijo nastanitvenih površin za bivanje oskrbovancev glede na epidemiološki status oskrbovancev zlasti:

 • električna bolniška postelja s trapezom in ograjico;
 • merilnik krvnega tlaka, oksimeter, aspirator;
 • mobilna nočna omarica s servirno mizico;
 • mobilne naprave za kisik (koncentrator kisika, kisikova jeklenka s pripadajočo opremo);
 • mobilni sistem sestrskega klica;
 • mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov in materialov z delovno površino;
 • koši za ločeno zbiranje odpadkov;
 • mobilne pregradne stene;
 • računalnik, tiskalnik;
 • tablica, dlančnik, GSM za komunikacijo osebja in komunikacijo oskrbovancev in svojcev;
 • aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževanje predmetov in površin.

  Za mobilno enoto, ki bo namenjena za organizacijo filtrske cone, zlasti:
 • mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov in materialov z delovno površino;
 • koši za ločeno zbiranje odpadkov;
 • aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževanje predmetov in površin.

  Za mobilno enoto, ki bo namenjena za organizacijo drugih aktivnosti, s čimer se bo razbremenilo prostore objekta SVZ, za lažjo organizacijo sive ali rdeče cone v objektu zlasti:
 • mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov in materialov z delovno površino;
 • koši za ločeno zbiranje odpadkov;
 • naprave za razkuževanje predmetov, prostora;računalnik, tiskalnik;
 • aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževanje predmetov in površin.