Skoči do osrednje vsebine

Petdeset let ene najbolj široko sprejetih mednarodnih kulturnih konvencij

Pred 50 leti je bila pri UNESCO v Parizu sprejeta mednarodna konvencija, ki je države povabila k odločnemu ukrepanju proti nezakoniti trgovini in prisvajanju predmetov kulturne dediščine. Njen namen je, da bi se nacionalno bogastvo ohranilo v državi izvora.

Zgradba Unesca

UNESCO v Parizu | Avtor: Špela Spanžel

V pol stoletja je Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih postala ena najbolj široko sprejetih mednarodnih kulturnih konvencij. Države podpisnice se zavezujejo, da bodo uredile zakonodajo tako, da bodo ločile legalen promet od nelegalnega, da bodo o problemu osveščale široko javnost, izobraževale in usposabljale pristojne organe in posameznike za ustrezno ukrepanje, uvedle izvozna dovoljenja in inventarje dediščine, med seboj sodelovale in tudi vračale nezakonito odtujene predmete. Slovenija je konvencijo implementirala v pravni red in prakso. Nelegalen promet z dediščino pa je razvejan in v zadnjih letih s kriznimi žarišči problematičen tudi kot eden virov financiranja terorizma, zato je v središču zanimanja mednarodne javnosti. Omenjena konvencija skupaj z drugimi evropskimi in mednarodnimi predpisi in priporočili predstavlja okvir za urejanje varovanja kulturne dediščine na ozemlju držav in sodelovanja med državami. Prizadevanjem UNESCO in EU se je 2017 pridružil tudi Svet Evrope, ki je sprejel novo konvencijo o preprečevanju in boju proti nelegalnemu trgovanju ter uničevanju kulturnih mest in ki jo je podprla tudi Slovenija.   

Vabimo vas, da storite korak k poznavanju dediščine in preventivi. Pripravite si svojo inventarno knjigo predmetov kulturne dediščine, ki jih hranite doma. Na spletni povezavi boste našli navodila in obrazec za opis predmeta. Pripravljeno dokumentacijo shranite na varnem mestu. Morda jo boste potrebovali v primeru dedovanja, kraje, izgube predmeta, kot spremno dokumentacijo darilnih pogodb in za lastno evidenco vaših zakladov.

Ob 75. letnici Organizacije združenih narodov in njene specializirane agencije za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, izpostavljamo konvencije in programe, za katere v imenu Republike Slovenije skrbimo na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo.