Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za socialne storitve in medgeneracijsko sodelovanje v Brežicah in Krškem

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje«. Za 855.000 evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajali občini Brežice in Krško, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov.

V okviru projekta nameravata občini urediti prostore, ki bodo omogočili deinstitucionalizacijo različnih skupin oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo.

V Brežicah je predvidena obnova prostorov nekdanjega Doma upokojencev Brežice, kjer bo zaživela bivalna enota, in ureditev površin za začasne namestitve. Osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bo tako omogočena večja samostojnost.

Tudi v Krškem je predviden odkup in obnova prostorov ter vzpostavitev specializiranega dnevnega centra, namenjenega starejšim osebam, obolelim za demenco in ostalimi s starostjo povezanimi težavami, ki onemogočajo samostojno bivanje.