Skoči do osrednje vsebine

Zdravstvena obravnava v zdraviliščih - pravica do namestitve

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so pacienti napoteni na zdraviliško zdravljenje, kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji.

Pri tem se pravica do bivanja v zdravilišču zaradi epidemije COVID-19 glede na obstoječa pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne spreminja. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so zavarovanim osebam zagotovljene v določenem standardu in sicer je standard nastanitve in prehrane pri zdraviliškem zdravljenju, nastanitev v dvo ali večposteljni sobi s prehrano v višini cene za nemedicinski del oskrbnega dne, ki jo določi ZZZS. V primeru, da želi zavarovana oseba bivati v enoposteljni sobi, mora doplačati razliko v ceni. Glede nameščanja več pacientov v sobo v času zdravstvene obravnave v zdravilišču veljajo enaka načela kot za bolnišnično dejavnost. Zdravilišča kot izvajalci zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni morajo tako kot ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti upoštevati vse sprejete ukrepe za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb v zdravstvenih zavodih.