Skoči do osrednje vsebine

Preventivno testiranje v domovih za starejše

Minister Janez Cigler Kralj je prejšnji teden pozval direktorje in direktorice domov za starejše, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zagotavljajo redno preventivno testiranje za vse, ki pri njih delajo. Odredba, ki jo je prejšnji teden izdal minister za zdravje, zajema namreč samo zdravstvene delavce.

''Glede na to, da je večina vnosov okužb v domove za starejše asimptomatskega izvora, je ključno, da se zagotovi testiranje ne le za zdravstveni kader, temveč za vse, ki delajo v domovih'', je poudaril minister Cigler Kralj in še izpostavil, ''da bodo sredstva za izvedbo preventivnih testiranj povrnjena iz proračunski sredstev, kar pomeni, da ta strošek ne bo dodatno bremenil domov za starejše in posledično oskrbovancev oziroma njihovih svojcev''.

Nekatera odprta vprašanja v zvezi z izvajanjem hitrih testov po odredbi ministra za zdravje, so bila predmet usklajevanja na današnjem sestanku, ki ga je organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s Skupnostjo socialnih zavodov. Prakse izvajalcev socialno varstvenih storitev institucionalnega varstva so namreč različne. Nekateri domovi za starejše že izvajajo preventivno testiranje. Obseg in možnost preventivnega testiranja pa je odvisna predvsem od kadrovskih zmožnosti posameznega izvajalca, ki ostaja še vedno problematična, že na področju izvajanje osnovne zdravstvene nege.

MDDSZ bo ključne izzive, s katerimi se soočajo domovi in ostali izvajalci, ter predloge rešitev, pristojnemu Ministrstvu za zdravje predstavilo na jutrišnjem sestanku.