Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Raščan na neformalnem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je udeležil avdio-video konference neformalnega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. Glavna tema novembrskega zasedanja je bila vzdržnost dolga, ministri pa so razpravljali tudi o enakosti spolov.

med virtualnim srečanjem

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

V okviru razprave o vzdržnosti dolga so se ministri dotaknili problematike številnih držav v razvoju, ki so se že pred pandemijo COVID-19 soočale z velikim bremenom odplačevanja dolgov, sedaj pa so se znašle v brezizhodni situaciji. EU je vzpostavila Pobudo za globalno okrevanje, v kateri je povezala odpis dolga z naložbami v cilje trajnostnega razvoja. Na oktobrskem Evropskem svetu je EU sprejela zavezo, da bo nadaljevala z napori za odpis dolga, posebej afriškim državam.

Razprava se je osredotočila tudi na doseganje enakosti spolov in opolnomočenja žensk v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Ministri so izpostavili predvsem pričakovanja glede novega Akcijskega načrta za enakost spolov (Gender Action Plan), ki ga bo Evropska komisija predlagala v kratkem. Načrt, ki je prednostna naloga nemškega predsedovanja, naj bi bil potrjen do konca leta. Državni sekretar Raščan je pozdravil pričakovani Akcijski načrt in sklepe Sveta za enakost spolov. Podprl je ambicijo, da EU 85 % uradne razvojne pomoči nameni programom, katerih enakost spolov je pomemben ali glavni cilj. Enakost spolov je sicer ena izmed dveh presečnih tem slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki si ju Slovenija prizadeva vključevati v vse lastne razvojne dejavnosti, prav tako pa jih promovira v okviru multilateralnih povezav.

Pod točko razno je evropska komisarka Jutta Urpilainen ministre informirala o stanju pogajanj o novem partnerskem sporazumu med EU in državami Afrike, Karibov in Pacifika (tako imenovani Post-Cotonou) ter o najnovejšem stanju v zvezi s pogajanji o predlogu uredbe o vzpostavitvi Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). Švedska je pod razno izpostavila položaj razvojnega sodelovanja EU s Tanzanijo. Španija pa je države članice zaprosila za podporo njeni pobudi za sklic Vrha za globalno obnovo, ki bi potekal leta 2021 pod okriljem Generalne skupščine Organizacije združenih narodov.