Skoči do osrednje vsebine

Področje vesolja postaja pomembnejše v evropskem in svetovnem merilu

V obliki videokonferenčnih klicev je danes na ravni ministrov, pristojnih za vesolje, potekalo zasedanje Sveta za konkurenčnost za področje vesolja ter zasedanje Sveta ESA in EU. Vodja slovenske delegacije je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Svet za konkurenčnost - vesolje

Področje vesolja postaja vedno pomembnejše v svetovnem merilu. Vključujejo se novi, tudi privatni akterji, zato področje potrebuje nove pristope in dodatne ukrepe za ohranitev položaja evropskega vesoljskega gospodarstva v svetovnem merilu in za izkoriščanje priložnosti, ki jih podatki iz vesolja omogočajo vsem industrijskim sektorjem in javnim politikam.

V okviru Sveta za konkurenčnost EU za področje vesolja so ministri, pristojni za vesolje, razpravljali o vlogi Evrope v globalnem vesoljskem gospodarstvu. Vesoljski sektor postaja čedalje pomembnejši ne samo v EU, ampak tudi na globalnem nivoju, zato je pomembno na ravni EU usmeriti pričakovanja glede razvoja evropske industrije in njene vloge na mednarodnem trgu. Da bi bila evropska vesoljska podjetja konkurenčna na globalnih trgih je ključno, da se jim zagotovi enake pogoje na globalnih trgih, okrepi področje financiranja, še posebej za MSP, in vzpostavi ustrezen multilateralni okvir, ki jim bo zagotavljal enake pogoje kot njihovim tujim partnerjem.

Komisar za notranji trg Thierry Breton je poudaril pomembnost vesoljskega sektorja in vloge EU pri razvoju globalnega vesoljskega trga. EU nima izbira in mora prevzeti vodilno inovacijsko vlogo z jasno vizijo, strategijo in identificiranimi cilji. Kot je pokazala kriza COVID-19, mora EU razviti avtonomno lansirano infrastrukturo in prerezati odvisnost od tretjih držav. Po besedah komisarja Bretona se bo Evropska Komisija še naprej zavzemala za vzpostavitev transparentnega zakonodajnega okvirja, ki bo omogočal širšo udeležbo vseh vrst podjetij, ter sinergije z obstoječimi finančnimi instrumenti.

Minister Počivalšek je poudaril pomen prizadevanj za večjo prepoznavnost vesoljskega sektorja in njegove konkurenčnosti in globalnem merilu. Zavzel se je za sodelovanje na ravni EU za aktivnejšo promocijo tega sektorja med podjetji in raziskovalnimi institucijami, predvsem pa  pri zastopanju in zaščiti evropskih akterjev na mednarodnih trgih. EU lahko odigra pomembno vlogo tudi v okviru multilateralnih procesov in na ta način da evropskim podjetjem večji občutek gotovosti in stabilnosti, kar je pomembno za njihov uspeh. Glede na to, da so na tem področju pomembni igralec prav inovativna MSP podjetja, je pozdravil prizadevanja na ravni EU pri razvoju novih mehanizmov financiranja. Vesoljski sektor lahko z uporabo visokih tehnologij odigra pomembno vlogo tudi pri reševanju krize Covid-19 in pri hitrejšem gospodarskem okrevanju po pandemiji.

Svet Evropske vesoljske agencije

Na sestanku Sveta ESA (Evropska vesoljska agencija) je bila potrjena Resolucija o vlogi Evrope v svetovnem vesoljskem gospodarstvu, ki je bila  predhodno v obliki Sklepov že potrjena na Svetu EU za konkurenčnost.

Svet EU-ESA, kjer sodelujejo vse države članice EU in države članice ESA, je največjo pozornost namenil politični razpravi o ključnih umeritvah na področju razvoja evropske industrije in njeni vlogi pri okrevanju gospodarstva po pandemiji Covid-19. Poudarki razprave so bili na tem, katere aktivnosti je potrebno krepiti  tako na nivoju EU, ESA kot posameznih držav članic, da se zagotovi razvoj globalno konkurenčne evropske vesoljske industrije in se tudi preko tega prispeva k hitrejšemu gospodarskem razvoju po pandemiji. Ključno je, da EU še naprej zagotavlja avtonomijo in varnosti na področju vesolja. Za dosego tega cilja je velikega pomena evropsko sodelovanje, vključno s trajnostnim razvojem, digitalno transformacijo in vključitev "Novega vesolja" (New Space) ter financiranje le-tega.

Minister Počivalšek je v razpravi poudaril, da trenutna zdravstvena kriza ne sme zaustaviti napredka za dosego skupnih ciljev pri razvoju globalno konkurenčnega in močnega evropskega vesoljskega sektorja, zato je potrebno še okrepiti medsebojno sodelovanje vseh akterjev na  področju vesolja v Evropi (EU, ESA, države članice, podjetja). Bodoči ukrepi za pomoč gospodarstvu morajo biti osredotočeni na mehanizme financiranja, zlasti za MSP, novoustanovljena podjetja in podjetja v fazi rasti, zato je potrebna ustrezna kombinacija finančnih sredstev iz različnih virov, tudi zasebnih, izogniti pa se je potrebno večkratnemu financiranju dejavnosti. Vesolje pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja in digitalne transformacije, zato je potrebno še naprej spodbujati uporabo vesoljske tehnologije in storitev za podporo podjetniškim pobudam in boljšim javnim storitvam.