Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno je poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za prvo polletje 2020

Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila redno polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2020.

Slovenski nepremičninski trg je v letošnjem prvem polletju povsem zaznamovala epidemija COVID-19. Spomladanska razglasitev epidemije in ukrepov za njeno zajezitev je za dva meseca praktično zaustavila normalno trgovanje z nepremičninami. Občutno se je zmanjšalo število nepremičninskih transakcij, kar je odprlo vprašanje, ali in koliko je oziroma bo to vplivalo na cene nepremičnin, predvsem stanovanjskih nepremičnin.

Izkazalo se je, da zaustavitev trgovanja ni vplivala na cene nepremičnin oziroma na trend njihove rasti. Po majskem preklicu ukrepov je namreč stanovanjski nepremičninski trg hitro ponovno oživel, tako da je obseg trgovanja kmalu dosegel raven pred razglasitvijo epidemije. V Sloveniji so se tako cene stanovanjskih nepremičnin in zazidljivih zemljišč v prvi polovici letošnjega leta, kljub precej manjšemu številu realiziranih kupoprodaj, večinoma nekoliko zvišale.

Polletno poročilo 2020 je dostopno na spletnem portalu Množičnega vrednotenja nepremičnin.