Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor izglasoval zakon za zagotavljanje sredstev za investicije v Slovenski vojski

Državni zbor je danes na 48. izredni seji z 48 glasovi potrdil predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je izrazil zadovoljstvo, da so politične stranke prepoznale pomembnost sprejetja zakona, ki bo za Slovensko vojsko zagotovil investicijska sredstva, s tem pa prispeval k uspešnejšemu zagotavljanju varnosti doma ter večji varnosti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki delujejo na dolžnostih v tujini.

Republika Slovenija bo z današnjim sprejetjem Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 (v nadaljevanju: zakon) zagotavljala nujno potrebna sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih 2021–2026. Z nakupom sredstev in opreme bo Slovenska vojska povečala pripravljenost in s tem varnost države, ki je predpogoj za obstoj družbe – da lahko normalno in varno živimo, delamo in ustvarjamo. Le z varnim okoljem bomo zagotovili pogoje za rast in razvoj vseh drugih ključnih sistemov države. Hkrati bomo izboljšali varnost pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Na podlagi navedenega zakona bomo vzpostavili in zagotavljali ključne vojaške zmogljivosti, določene s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnimi obrambnimi programi. Gre za postopno vzpostavljanje zmogljivosti, kjer bomo upoštevali tudi javnofinančne zmožnosti Republike Slovenije.

Z zakonom bo zagotovljenih dodatnih 300 milijonov evrov v šestih letih oziroma po 50 milijonov evrov letno več za investicije v Slovensko vojsko, kot je bilo doslej predvideno. Z zakonom, ki opredeljuje skupaj 780 milijonov evrov investicijskih sredstev, bo urejena njihova postopna poraba, pri čemer bo letna poraba v letih 2021 in 2022 na ravni 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa na ravni 145 milijonov evrov letno. Na podlagi zakona bomo izvedli investicije z več različnih skupin opreme in infrastrukture, in sicer bojna vozila (408 milijonov EUR), vojaško letalstvo (128 milijonov EUR), transportna vozila, logistična in medicinska oprema (skupaj 65 milijonov EUR), raketni sistemi (65 milijonov EUR), komunikacijski in informacijski sistemi ter kibernetska obramba (40 milijonov EUR), infrastruktura (40 milijonov EUR) ter pehotno orožje in osebna oprema vojakov (34 milijonov EUR).

Kupovali bomo opremo, ki omogoča dvojno rabo, tako da se bo vojaške zmogljivosti lahko uporabljalo tudi ob naravnih in drugih nesrečah, pri reševanju v gorah, prevozih ponesrečencev in novorojenčkov ter ob podpori drugim državnim organom (helikopterji, taktično transportno letalo, bolnišnica Role 2, transportna vozila in drugo).

Čeprav so bile te investicije v večji meri načrtovane že v preteklosti, bomo šele s tem zakonom omogočili dolgoročno in stabilno financiranje Slovenske vojske. Ministrstvo bo lahko kot izvajalec investicij za njihovo izvajanje sklepalo pogodbe, s katerimi bo prevzemalo obveznosti za več let. Takšna rešitev je nujna, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče ter daljše, tudi večletne dobavne roke. Izvedbo najpomembnejših dobav načrtujemo po letu 2023.

Zakon opredeljuje tudi nadzor porabe sredstev. Ta bo vzpostavljen na ravni Vlade s potrjevanjem letnih programov investicij in na ravni Državnega zbora z letnim poročanjem o izvajanju zakona.