Skoči do osrednje vsebine

Testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2

Minister, pristojen za socialno varstvo, je danes na video konferenci direktorje domov za starejše pozval, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 zagotavljajo redno preventivno testiranje za tiste, ki pri njih delajo.

Pri tem naj upoštevajo navodila iz 8. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljivih boleznih COVID-19 (Uradni list, številka 164/20).
V primeru, ko zaradi kadrovskih stisk izvajalci ne zmorejo sami opravljati testiranj, naj le-te izvaja izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ga s sklepom določi in priporoča minister pristojen za zdravje. Sredstva za izvedbo teh testiranj zagotavlja proračun Republike Slovenije.