Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu je danes potekala svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili zaključne izpite. Pravosodna policistka in policista bodo svoje delo opravljali v Prevzgojnem domu Radeče ter v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Ljubljana.

Delo pravosodnega policista, »Poklica, s katerim rasteš!«, je dinamično in vključuje predvsem skrb za varnost, red in disciplino v varovanih objektih - zaporih in prevzgojnem domu. Pravosodni policist s svojim delom uresničuje poslanstvo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij: skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije.

Usposabljanje kandidatov za pravosodne policiste traja praviloma 9 mesecev, vendar največ 18 mesecev in je razdeljeno v naslednje programske sklope:

  1. spoznavanje izvrševanja kazni zapora in pripora ter še posebej naloge pravosodnih policistov pri izvrševanju kazni zapora in pripora;
  2. pridobivanje osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj in veščin;
  3. praktično usposabljanje v zavodu.

Kandidati se v času usposabljanja seznanijo in naučijo veščin z različnih področij obravnave oseb. Zelo velik poudarek dajemo pridobivanju znanj o prepoznavanju človekove osebnosti ter učenju komunikacije z različnimi tipi osebnosti. V okviru usposabljanja kandidati opravijo tudi preizkuse znanja s področja predpisov, praktičnega postopka, pooblastil, prve pomoči, rokovanja s strelnim orožjem in samoobrambe, medtem ko morajo med praktičnim usposabljanjem v zavodih opraviti še izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti, izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku ter si pridobiti oceno praktične usposobljenosti za delo v zavodu. Po vseh končanih obveznostih sledi zaključni izpit, ki obsega praktični in ustni del ter slovesna prisega pred generalnim direktorjem: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Mag. Majcen je pravosodnim policistom po današnji prisegi čestital za uspešen zaključek usposabljanja, o izvedbi slednjega pa so svoja mnenja delili tudi pravosodni policisti. Med drugim so izpostavili, da je prvi predpogoj za zaposlitev pravosodnega policista, da ta poklic opravljaš z veseljem do dela z ljudmi. Generalni direktor je poudaril, da si bo z različnimi ukrepi še naprej prizadeval za nadaljnje izboljšanje statusa tega poklica in jim ob koncu zaželel uspešno delo v zavodih.