Skoči do osrednje vsebine

Ob 18. novembru, Evropskem dnevu antibiotikov, in Svetovnem tednu ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih, od 18. do 24. novembra 2020

Prekomerna, neprimerna ali neustrezna uporaba protimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih je pripomogla k razvoju mehanizmov odpornosti in posledičnemu pojavu odpornosti mikrobov (AMR) proti obstoječim protimikrobnim zdravilom, ki postajajo zato manj učinkovita, ali celo neučinkovita. Razvoj novih pa se je zelo upočasnil oziroma skoraj ustavil.

Preprečevanje oziroma upočasnitev pojavljanja odpornosti je ključnega pomena za ohranjanje učinkovitosti obstoječih protimikrobnih zdravil.

Mednarodne organizacije zato predlagajo ukrepe za omejitev rabe antibiotikov in drugih protimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih. Za uspešen boj proti AMR, ki ne pozna meja, je nujno potrebno medsebojno sodelovanje deležnikov na svetovni in državni ravni. Uporabnike protimikrobnih zdravil se poziva k preudarni in odgovorni rabi (samo, ko je res potrebno oziroma ciljno glede na povzročitelja).

Za učinkovito varovanje zdravja ljudi in živali je potrebno preprečevanje okužb z doslednim izvajanjem higienskih in drugih biovarnostnih ukrepov v rejah in oskrbi živali.

Na posvetovanju z interesnimi skupinami maja 2020, ki so ga vodile Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO), Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je namesto dosedanjega 'Svetovnega tedna ozaveščanja o antibiotikih' letos uvedel »Svetovni teden ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih«.

Razširitev obsega ozaveščanja na protimikrobna zdravila bo olajšala svetovni odziv proti mikrobni odpornosti in podprla večsektorski pristop »Eno zdravje«, s sodelovanjem interesnih skupin.

Slogan za leto 2020 je, »Protimikrobna zdravila: ravnaj previdno«.

Protimikrobna zdravila so ključna orodja za boj proti boleznim pri ljudeh, živalih in rastlinah. Vključujejo antibiotike, protivirusna zdravila, antimikotike in antiprotozoike. Ko bakterije, virusi, glive ali zajedavci postanejo odporni proti učinkovanju zdravil, je okužbe vedno težje zdraviti. Hkrati se povečuje tveganje za širjenje bolezni in nastanek gospodarskih škod.

Sporočilo veterinarjem

S protimikrobnimi zdravili ravnajte previdno in skrbno. Preudarna in odgovorna raba ter preudarno in odgovorno predpisovanje protimikrobnih zdravil pri zdravljenju živali so ključni za ohranjanje učinkovitosti teh zdravil.

Rejcem živali za proizvodnjo hrane ter imetnikom drugih živali svetujte, kako naj ohranjajo zdravje živali brez potreb po zdravljenju s protimikrobnimi zdravili.

Sporočilo rejcem

Rejci živali za proizvodnjo hrane ter imetniki drugih živali imate ključno vlogo in ste v prvi bojni liniji proti širjenju okužb pri živalih in proti širjenju mikrobne odpornosti (AMR). Pri vsakodnevni reji in oskrbi živali lahko z  dobrimi higienskimi in rejskimi praksami ter drugimi biovarnostnimi ukrepi bistveno prispevate k preprečevanju okužb živali in zmanjšanju potreb po zdravljenju.

Zaradi nekaterih bolezni živali, katerih povzročitelji so odporni proti skoraj vsem razpoložljivim protimikrobnim zdravilom, lahko rejci utrpite hudo gospodarsko škodo.

Vedno dosledno upoštevajte navodila veterinarja. Z zdravili ravnajte previdno in skrbno. Odgovorna raba protimikrobnih zdravil pri zdravljenju živali je izjemno pomembna.