Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 18. novembra 2020

Epidemija in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

 V Sloveniji je bilo 16. 11. 2020 opravljenih 5.326 testiranj in potrjenih 1.388 novih okužb s COVID-19. Delež pozitivnih je 26,06 odstoten, kar je manj kot dan prej (27,96). V bolnišnicah se zdravi 1.275 oseb s COVID-19, od tega 208 bolnikov na intenzivni negi. 92 bolnikov je bilo odpuščenih iz bolnišnice. Za posledicami COVID-19 je umrlo 45 oseb, od marca skupaj že 876.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 17. 11. 2020 vključenih 1.073 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč in predstavnikov javnih služb ter 388 pripadnikov humanitarnih organizacij.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih / ključni poudarki

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in komuniciral s poveljniki CZ na različnih nivojih.

Regijski in občinski štabi Civilne zaščite (CZ) spremljajo razmere v regijah oziroma po občinah. Po potrebi zagotavljajo oskrbo ranljivih skupin in nudijo informacije občanom. Usklajujejo pripravo, način delitve in dostavo brezplačnih kosil za socialno ogrožene učence in dijake. Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte v javni rabi.

Posebno pozornost namenjajo spremljanju situacije v domovih za starejše občane ter socialno-varstvenih zavodih, kjer še vedno narašča število okužb in kjer se soočajo z velikim primanjkljajem osebja.

Župani, poveljniki regijskih in občinskih štabov CZ so v stalnem kontaktu z lokalnimi mediji, prek katerih vsakodnevno obveščajo in ozaveščajo prebivalstvo o sprejetih ukrepih, navodilih in priporočilih za zajezitev širjenja koronavirusa ter o telefonskih številkah, na katere se ljudje lahko obrnejo po pomoč.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Brežice

Ob 16.05 je cesti Spodnje Dule–Ivandol v občini Krško osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, s tehničnim posegom vozilo ločili od drevesa, posuli po vozišču razlite motorne tekočine in vozilo postavili nazaj na vozišče. V nesreči poškodovano osebo pa so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Novo mesto reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Krško.

Izpostava Celje

Ob 12.10 so v naselju Tremerje, občina Celje, na cesti Laško–Celje trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, posuli po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč policistom. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Izpostava Koper

Ob 17.21 sta v naselju Sečovlje, občina Piran, trčili osebni vozili. Gasilci Javnega zavoda gasilske brigade (JZ GB) Koper so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Izolo reševalci NMP Izola.

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.08 je v naselju Rožna dolina, občina Nova Gorica, v krožnem križišču osebno vozilo zapeljalo z vozišča in pri tem trčilo v gostinski objekt. Gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost gasilske enote (JZ GRD GE) Nova Gorica so kraj dogodka zavarovali in vozilo postavili na vozišče. V nesreči poškodovano osebo pa so na kraju oskrbeli reševalci NMP Nova Gorica in prepeljali v SB Šempeter pri Gorici.

Izpostava Postojna

Ob 8.12 sta na avtocesti med Postojno in počivališčem Studenec, občina Postojna, trčili kombinirano in tovorno vozilo. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem NMP Postojna, ki so v nesreči poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Požari v objektih

Izpostava Ljubljana

Ob 6.05 je ob Litostrojski cesti v Ljubljani gorela lesena baraka. Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana.

Ob 10.28 so v naselju Ponova vas, občina Grosuplje, v dimniku stanovanjskega objekta zagorele saje. Gasilci PGD Ponova vas so dimnik ohladili in očistili.

Ob 14.17 je na Opekarski cesti v Ribnici v pritličju stanovanjske hiše zagorela notranja enota toplotne črpalke. Gasilci PGD Ribnica so požar pogasili in iz objekta rešili osebo, katero so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ribnica.

Izpostava Maribor

Ob 12.26 je v Bezjakovi ulici v naselju Pekre, občina Maribor, v kuhinji stanovanja zagorela kuhinjska napa. Gasilci PGD Pekre in Javnega zavoda gasilske brigade (JZ GB) Maribor so požar, ki je uničil napo, pogasili in prezračili prostore. Lastnico stanovanja, ki se je nadihala dima, pa so na kraju oskrbeli reševalci NMP Maribor in nato prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Ljubljana

Ob 23.16 je zagorelo več zabojnikov za komunalne odpadke v Ledarski ulici v Ljubljani. Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili z vodo. Eden zabojnik je bil v požaru v celoti uničen, poleg tega je bil poškodovan še sosednji zabojnik za steklo.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Ljubljana

Ob 10.44 se je po Gruberjevem prekopu ob brežinah Ljubljanice, občina Ljubljana, nabirala pena umazano smetanaste barve. Gasilci GB Ljubljana izvedli testiranje vode za prisotnost olj, ki je bil negativen in Ph vrednosti, ki je bil nevtralen. Gasilci so tudi pregledali stanje na zapornici, kjer je bilo penjenje minimalno ter dodatno pregledali tudi stanje na glavnem toku Ljubljanice, kjer so bili pogoji enaki. Tekom dneva je stanje preverila tudi dežurni Ekološkega laboratorija z mobilno enoto ELME – Jožef Stefan.

Izpostava Novo mesto

Ob 14.30 se je v Novem mestu na izlivu potoka Bezgavec v reko Krko izlivala manjša količina olja. Gasilci GRC Novo mesto so postavili lovilne zavese in pivnike. Obveščene so bile pristojne službe.

 

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe

Izpostava Celje

Ob 3.50 je zaradi okvare prišlo do izpada daljnovoda in posledično do prekinitve oskrbe z električno energijo na območju naselij Paridol, Vezovje, Kalobje, Resevna, Vodruž in Šibenik v občini Šentjur. Brez električne energije je okrog 500 odjemalcev, delavci Elektra Celje odpravljajo napako.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Brežice

Ob 11.43 sta v Dolenjem Leskovcu, občina Krško, gasilca PGE Krško s tehničnim posegom odprla vhodna vrata stanovanjske hiše in omogočila reševalcem NMP Krško dostop do onemogle osebe. Reševalci so jo na kraju oskrbeli.

Izpostava Celje

Ob 18.58 so gasilci PGE Celje ob Bežigrajski cesti v Celju, zaradi onesnaženja, iz potoka Hudinja odstranili lovilna črevesa ter jih ustrezno deponirali do razgradnje.

Izpostava Koper

Ob 10.51 so v Prisojah v Kopru gasilci JZ GB Koper iz okvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili ujeti osebi.

Ob 15.45 so v Vegovi ulici v Piranu gasilci JZ GB Koper pritrdili nazaj na steno zaradi burje odlomljen del žleba, ki je udarjal ob stavbo in ogrožal mimoidoče.

Izpostava Ljubljana

Ob 11.41 se je na Jamovi cesti v Ljubljani na osebno vozilo prevrnilo drevo. Drevo so odstranili z vozila gasilci GB Ljubljana.

Izpostava Maribor

Ob 15.57 so na Križni ulici v Spodnjih Hočah, občina Hoče-Slivnica, gasilci PGD Hoče odstranili drevo, ki je ogrožalo objekt.

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.15 je na Goriški cesti v Cerknem voda zalila gradbeno jamo. Vodo iz jame so prečrpali gasilci PGD Cerkno.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 5.18 se je na lokalno cesto Ožbalt–Kapla v občini Podvelka podrlo drevo. Gasilci PGD Kapla so drevo razžagali in odstranili.

Izpostava Trbovlje

Ob 17.00 so na Trgu Franca Kozarja v Hrastniku gasilci PGD Hrastnik nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Napoved za naslednje dni

 Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

 http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/