Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izveden prevoz z uporabo elektronskega tovornega lista (e-CMR) iz Slovenije v Turčijo

Gre za izredno pomemben korak pri digitalizaciji na področju cestnih prevozov. Uporaba elektronskih dokumentov je še posebej pomembna v času pandemije COVID-19, saj omogoča popolnoma brezstično poslovanje.

Simbolična slika uporabe elektronskih dokumentov | Avtor MZI

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je pobudnik čimprejšnje implementacije elektronskega tovornega lista (e-CMR) v praksi. S tem namenom že nekaj časa potekajo različne dejavnosti za promocijo in spodbujanje uporabe elektronskih dokumentov v praksi.

Konec maja 2017 je bil tako v Državnem zboru sprejet Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga v zvezi z elektronskim tovornim listom.

Zatem je Slovenija aktivno pristopila k izvedbi konkretnih ukrepov za uporabo  tega protokola v praksi. Naša država je zelo aktivna tudi v okviru delovne Združenih narodov za cestni promet, ki pripravlja posebni dokument za implementacijo e-CMR. Zavzema se za izvajanje pilotnih prevozov na podlagi elektronskega tovornega lista (e-CMR) z drugimi državami.

Tako je bil že februarja 2019 izveden prvi pilotni prevoz z Republiko Hrvaško. Vendar je bil ta prevoz izveden v omejenem obsegu, saj Republika Hrvaška še ni podpisnica e-CMR dodatnega protokola, poleg tega je takrat od nadzornih organov sodelovala le Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

11. novembra 2020 pa je bil v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovenskim logističnim združenjem ter nadzornimi organi (Finančna uprava, Inšpektorat za infrastrukturo, Policija) izveden pilotni prevoz s praktično uporabo e-CMR med Slovenijo in Turčijo v širšem obsegu, saj je bil izveden v državo, ki je že ratificirala e-CMR dodatni protokol. Poleg tega so bili na podlagi pobude MZI vključeni vsi trije nadzorni organi FURS, Inšpektorat za infrastrukturo (IRSI) in Policija.

Na odpremnem kraju (podjetje Henkel - Maribor) je bil izdan e-CMR. Najprej je bila na odpremni točki  izvedena demonstracijska elektronska kontrola uporabe e-CMR s strani FURS in IRSI.

Na mejnem prehodu Gruškovje je spotoma mobilna enota FURS vnovič izvedla demonstrativno kontrolo uporabe e-CMR. Po izvedeni kontroli je tovorno vozilo slovenskega prevoznika F. A. Maik Global Logistics nadaljevalo pot proti Carigradu, kjer je bila prevozna operacija 13.11.2020 uspešno elektronsko zaključena. Z "novim" načinom kontrole  preko e-CMR se je na omenjenem mejnem prehodu seznanila tudi Policija.

Gre za izredno pomemben korak pri digitalizaciji na področju cestnih prevozov. Uporaba elektronskih dokumentov pa je še posebej pomembna v času pandemije COVID-19, saj omogoča popolnoma brezstično poslovanje.

Avtoprevozniki bodo imeli zaradi uporabe e-CMR nižje stroške poslovanja, hitreje bodo lahko izdajali račune in imeli manj napak pri dostavi in ​​prejemu blaga.

Nadzornim organom bo takšno brezpapirno poslovanje omogočilo hitrejše administrativne postopke, večjo preglednost in natančnost podatkov ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem pravil s področja cestnih prevozov blaga. Pošiljke se bodo lahko spremljale sproti, dostop do informacij in dokazilo o prevzemu in dostavi pošiljke pa se bo lahko izvajalo v realnem času.

Slovenija se tako lahko pohvali, da je med bolj aktivnimi državami pri demonstraciji uporabe e-CMR v praksi. V prihodnje bomo (tudi na podlagi izkušenj tega prevoza) poskušali izvesti tovrstne prevoze tudi z drugimi državami.