Skoči do osrednje vsebine

»Strpnost se začne z mano«

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič si je danes, ob Mednarodnem dnevu strpnosti, ogledala razstavo plakatov na to temo, ter spregovorila o pomenu in pomembnosti enakosti, tolerance in spoštovanja.

Ministrica je poudarila, da se strpnost začne z nami, morda danes še toliko bolj, saj se soočamo s povsem novimi izzivi, kateri nas postavljajo pred povsem nove preizkušnje.

Zmožnost sprejemanja različnosti pomeni upoštevanje zlatega pravila, po katerem naj človek ne stori drugim, kar ne želi, da drugi storijo njemu. Strah pred drugačnim je potrebno razumeti, vendar ne tolerirati. Pomembno je čim več razpravljati ter govoriti o temah, ki jih ne razumemo ali nas težijo, saj lahko le na tak način odpravimo naše strahove in se naučimo potrpežljivega sobivanja z ljudmi okoli nas.

Strpnost ni le moralna dolžnost, je tudi politična in pravna zahteva. Na državnem nivoju je za strpnost potrebna pravična in nepristranska zakonodaja, izvajanje zakonov ter sodnih in upravnih postopkov. V Sloveniji je prepoved spodbujanja k neenakopravnosti, nestrpnosti ter nasilju ustavna kategorija, kot kaznivo dejanje je opredeljeno  javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, saj se s tem varuje javni red in morala, pa tudi človekovo dostojanstvo, ki ima v demokratični družbi poseben pomen in je, kot je večkrat zapisalo Ustavno sodišče, v središču ustavnega reda Republike Slovenije. Strpnost je torej tudi odgovornost, ki podpira vladavino prava.

Video z ministričino izjavo si lahko ogledate na Facebook strani Ministrstva za pravosodje.