Skoči do osrednje vsebine

Obetajoče napovedi za prve odmerke cepiva proti covid-19 že konec leta

Slovenija se je za zagotavljanje cepiva proti covid-19 pridružila skupnemu javnemu naročilu držav članic Evropske unije, ki ga vodi Evropska komisija. Evropska komisija je močen pogajalec, saj bo zagotovila cepiva za približno 450 milijonov prebivalcev po najboljših možnih pogojih za vse države članice. Vse države članice bodo tako istočasno dostopale do cepiva. Sloveniji bodo na voljo vsa razpoložljiva cepiva proti covid-19. Cepljenje bo prostovoljno.
Doroteja Novak Gosarič, Direktorat za zdravstveno varstvo pri Ministrstvu za zdravje

Doroteja Novak Gosarič, Direktorat za zdravstveno varstvo pri Ministrstvu za zdravje | Avtor: Anža Malovrh/STA

V okviru naročila potekajo intenzivna pogajanja s sedmimi proizvajalci cepiva, ki bodo z veliko verjetnostjo uspešni pri pridobivanju dovoljenja pri Evropski agenciji za zdravila za dobavo cepiva v Evropski uniji, in sicer najpozneje do prve polovice leta 2021. S štirimi proizvajalci so že podpisane pogodbe, s tremi pogajanja še potekajo.

Doroteja Novak Gosarič z Direktorata za zdravstveno varstvo pri Ministrstvu za zdravje je glede zagotavljanja cepiva proti covid-19 pojasnila: »Vsa cepiva proti covid-19, ki bodo na trgu v Sloveniji, bodo morala pridobiti dovoljenja za promet pri Evropski agenciji za zdravila in s tem dokazati njihovo varnost, učinkovitost ter kakovost. V Sloveniji bomo cepiva zagotovili izključno v sklopu skupnega javnega naročila, ki poteka na ravni Evropske unije. V okviru navedenega javnega naročila bo Slovenija dostopala do dovolj velike količine cepiva proti covid-19, ki bo zadostovala za najmanj 60% precejenost prebivalstva v Sloveniji. Tolikšna precepljenost je po mnenju strokovnjakov Evropske unije potrebna za vzpostavitev normalnega življenja in delovanja družbe, zdravstva, gospodarstva, kulture, šolstva v državah članicah.«

V okviru Nacionalnega programa cepljenja proti covid-19 je potrebno za zagotavljanje primerljivega dostopa do cepljenja in do cepiv proti covid-19 pripraviti strategijo cepljenja, ki določa ukrepe za uspešno uvedbo cepiva, zadostno precepljenost in njeno spremljanje. Nacionalni program sledi trem ciljem, prvi je zagotavljanje delovanja zdravstva in drugih ključnih javnih služb, drugi je zmanjšanje števila bolnišničnih zdravljenj in smrti zaradi zapletov koronavirusne bolezni, tretji pa zmanjšanje obolevnosti vsega prebivalstva, kar bi močno zmanjšalo vpliv epidemije na gospodarstvo in ostala področja življenja. V programu je opredeljeno tudi financiranje cepiva, pribora za cepljenje in izvajanje cepljenj. Sredstva bodo zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije. Zadostna precepljenost proti covid-19 je verjetno naš edini izhod iz trenutne epidemije, zato v strategiji predvidevamo, da bo cepivo proti covid-19 v Sloveniji za uporabnike na voljo brezplačno.

Krovna strategijo cepljenja, ki jo je pripravila Evropska komisija, služi državam članicam kot pomoč pri pripravi nacionalnih strategij. Na ministrstvu za zdravje smo imenovali delovno skupino, ki bo med drugim zadolžena za pripravo strategije cepljenja v Sloveniji. Sedem proizvajalcev cepiva proti covid-19 bo zagotovilo cepiva iz treh, tako imenovanih platform, ki se med seboj razlikujejo glede zahtev shranjevanja in s tem povezane distribucije. Skladno s tem bo potrebno za vsako platformo posebej pripraviti ločeno strategijo cepljenja, saj bo ta odvisna od več dejavnikov, od prevzemanja cepiv pri proizvajalcu, razdeljevanja cepiva cepilnim mestom in do končne izvedbe cepljenj. Proizvajalci za obvladovanje epidemije pripravljajo več vrst cepiva, pri čemer bodo nekatera cepiva verjetno bolj učinkovita pri blaženju bolezni, druga pa bolj uspešna za preprečevanja prenosa virusa. Tudi v tem delu bo potrebno strategije prilagajati značilnostim posameznega cepiva. Doroteja Novak Gosarič je ob tem izpostavila: »V prvih mesecih pa bo poglavitna naloga najbolj racionalna porazdelitev zalog cepiva.«

V strategiji bomo sledili priporočilom Evropske komisije, ki jih je objavila v Evropski strategiji cepljenja glede dostopnosti do cepiv za vse prebivalce ter sledljivosti uspešnosti cepljenj (precepljenosti) in doseganje zaščite s cepivi pred koronvirusno boleznijo. Pri pripravi prednostih skupin bo Slovenija sledila priporočilom Evropske komisije, kjer so kot prednostne skupine opredeljeni zaposleni v zdravstvu in v socialno varstvenih zavodih, osebe starejše od 60 let, kronični bolniki, bolniki s pridruženimi motnjami in drugimi bolezenskimi stanji, zaposleni v kritični infrastrukturi oz. strukturah, potrebnih za nemoteno delovanje države. in druge skupine, ki so izpostavljene večjim tveganjem. Kot prednostno bomo v Sloveniji izpostavili dostop do cepljenja najbolj ranljivim skupinam prebivalcev, zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu ter zaposlenim v infrastrukturi, ki je nujno potrebna za delovanje države.

Za izvajanje strategije pa je potrebno zagotoviti tudi dovolj usposobljenega osebja za cepljenje proti covid-19 ter zaloge potrebne medicinske in zaščitne opreme. Evropska komisija sočasno vodi tudi postopek skupnega javnega naročanja za nabavo medicinskih pripomočkov za potrebe cepljenja (igle, brizge, hladilne omare ter hladilne torbe za delo na terenu), ki bo predvidoma zaključen do konca novembra 2020.

Zadostna precepljenost proti covid-19 je verjetno naš edini izhod iz trenutne epidemije. Prav zato je v prihodnje pomembno, da bomo z jasnimi, verodostojnimi in predvsem vsakomur dostopnimi informacijami o cepivih ter načinu cepljenja poskrbeli za ozaveščenost in zaupanje ne samo v Sloveniji, temveč v celotnem evropskem prostoru.