Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi predlog spremembe Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2020. Rok za pripombe je petek, 20. 11. 2020.

Fotografije je informativna

Fotografije je informativna | Avtor: MKGP

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list, številka 76/19 in 78/20) se spreminja zaradi podaljšanja roka za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali. Rok za izvedbo usposabljanj se podaljša s 15. decembra 2020 na 23. februar 2021. Datum, na katerega Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni s 15. januarja 2021 na 15. marec 2021.

Podaljšanje roka je potrebno zaradi omejitev, povezanih z epidemijo covid-19, ki je bila razglašena z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list, številka 146/20).

S podaljšanjem roka se izvajalcem usposabljanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, omogoči izvedba usposabljanj za vse upravičence iz ukrepa dobrobit živali.

Vse zainteresirane prosimo, da pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljete na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 20. 11. 2020.

Besedilo predloga Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali se nahaja tukaj.