Skoči do osrednje vsebine

Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času epidemije

Ob upoštevanju trenutnih epidemiološki razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, ter v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 155/20, 159/20 in 163/20; v nadaljevanju Odlok), je minister, pristojen za družino, z dopisom z dne 13. 11. 2020 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

Bodoči zakonci ter partnerji se morajo obrniti na tisto upravno enoto, na območju katere želijo skleniti zakonsko zvezo, kjer bodo prejeli vse nadaljnje informacije.