Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje osebne varovalne opreme ostaja tudi v času epidemije v pristojnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti

Na ministrstvu za zdravje pojasnjujemo, da je zagotavljanje osebne varovalne opreme tudi po razglasitvi epidemije in aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v pristojnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: »Na ministrstvu za zdravje smo zagotovili sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme izvajalcem iz sredstev Evropske unije, rezerviranih je 20 milijonov EUR. Prav tako smo v Proračunu Republike Slovenije zagotovili sredstva za sofinanciranje tekoče porabe osebne varovalne opreme, v letu 2020 je rezerviranih 50 milijonov EUR. Morebitna interventna dobava osebne varovalne opreme bo namenjena izključno  izvajalcem, ki so razporejeni za obravnavo pacientov s covidom-19 in pri katerih je obseg obravnavanih pacientov s covidom-19 presegel načrtovane kapacitete.«

Zakon o blagovnih rezervah  določa, da se blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih nesrečah večjega obsega in v vojni. Zaradi razglašene epidemije covid-19 in aktivacije državnega načrta je za spremljanje dogajanje na svetovnem trgu v pristojnosti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na dogajanje na svetovnem trgu se minister za gospodarstvo odziva z delno sprostitvijo blagovnih rezerv z namenom, da prepreči kritično zmanjšanje zalog življenjsko pomembnih izdelkov, vključno z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Minister za gospodarstvo delno sprosti določene artikle iz Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na predlog ministra, pristojnega za zdravje. Predlog ministra za zdravje potrdi Vlada Republike Slovenije.

Sklep Vlade Republike Slovenije o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv (z dne 30. 10. 2020) se nanaša na medicinsko opremo, ki je bila nabavljena ob prvem valu epidemije in je bila v večini že predhodno planirana za izvajalce, ki jo sedaj nujno potrebujejo za vzpostavitev oziroma širitev kapacitet zdravljenja v bolnišnicah.
Sklep vlade o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv (z dne 05. 11. 2020) pa je namenjen vzpostavitvi določene količine osebne varovalne opreme, ki se bo, skladno z utemeljenimi potrebami posamezne bolnišnice, namenila izključno bolnišnicam, ki so razporejene za obravnavo pacientov s covidom-19.

Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je pri tem opozoril: »Morebitne interventne dobave zaščitne opreme se bodo izvedle izključno v bolnišnice, kjer se izvaja zdravljenje pacientov s covidom-19 in kjer je obseg dejavnosti presegel načrtovane kapacitete izvajalca, kar bi lahko kritično poseglo v obvezno strateško zalogo zaščitne opreme.« V primeru, da bo osebna varovalna oprema delno sproščena z zavoda za blagovne rezerve se bo uporabila skladno z načrtovanimi ukrepi ministrstva v sodelovanju s Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije.