Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Kozlovič: Naš skupni ključni cilj - bolj učinkovit pregon najtežjih kaznivih dejanj

Ministrstvo za pravosodje je organiziralo videokonferenčni sestanek, na katerem je beseda tekla o optimizaciji specializiranega kazenskega sodstva in tožilstva. Sodelujoči so, na pobudo ministrstva, obravnavali predloge Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS in Okrožnega sodišča v Ljubljani glede izboljšanja postopkov obravnave najtežjih kaznivih dejanj.

Sprejeli so več zavez, ki naj bi pripomogle k temu: preučitev aktualnosti kataloga kaznivih dejanj, ki pomenijo stvarno pristojnost  specializiranega državnega tožilstva in specializiranih kazenskih oddelkov sodišč;  okrepitev sodelovanja in dodatna usposabljanja. Pozitivne učinke prinaša ZKP-O z združevanjem zadev in z  ureditvijo kazenskega spisa, kar bo velik doprinos k racionalizaciji in učinkovitosti poslovanja obeh institucij, še posebej v luči nadgradnje e-poslovanja pravosodnih deležnikov. V najzahtevnejših primerih gre namreč za obsežno spisovno dokumentacijo v fizični obliki, ki že ob selitvi s tožilstva na sodišče terja posebno logistiko; na Vrhovnem sodišču RS so tako med drugim v zaključni fazi priprave e-spisa.

Državni sekretar Matic Zupan je ob tem poudaril, da niso vse rešitve odvisne le od spreminjanja zakonodaje, temveč so v določeni meri tudi povezane z doslednejšo rabo organizacijskih ukrepov in vzvodov, ki jih ponuja že obstoječa zakonodaja.

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je ob zaključku poudarila pomen tesnega sodelovanja vseh deležnikov: »Sestanek je bil zelo dobrodošel, pogovor pa konstruktiven in pozitivno naravnan. Lahko rečem, da smo se poenotili glede različnih vprašanj v predlogih, obenem pa smo si zadali naloge, s katerimi želimo izboljšati delovanje kazenskega sodstva in tožilstva, predvsem v duhu identifikacije načinov za hitrejše reševanje gospodarskega in bančnega kriminala, ter najtežjih kaznivih dejanj. Naš skupni cilj je, da ustvarimo pogoje, da bo pregon najtežjih kaznivih dejanj bolj učinkovit.«