Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Kajzer na visokem zasedanju Odbora za razvojno sodelovanje OECD

Državni sekretar Tone Kajzer se danes prek avdio-video povezave udeležil 52. visokega zasedanja Odbora za razvojno sodelovanje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC), ki se bo nadaljeval jutri. Zasedanje je bilo namenjeno pregledu razmer na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na svetovni ravni, s poudarkom na trenutnih kriznih razmerah, ki jih je povzročila pandemija covida-19.

med avdio-video konferenco

Državni sekretar Tone Kajzer: na avdio-video visokega zasedanja Odbora za razvojno sodelovanje OECD | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 3

OECD DAC si prizadeva zagotoviti trajnostni razvoj, odpraviti revščino ter pomagati državam v razvoju pri njihovem učinkovitejšem upravljanju v smeri napredka in doseganja višjih življenjskih standardov ter s tem povečevanju blaginje celotne družbe. Državni sekretar Kajzer je na visokem zasedanju visokim predstavnikom predstavil prispevke in aktivnosti Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter usmeritve Slovenije pri zasledovanju strateških ciljev in politik na tem področju. Posebej je poudaril pomen fleksibilnosti in učinkovitosti slovenskega sistema, ki se zelo hitro odziva preko pomoči najbolj ranljivim državam sveta, pri premagovanju krize, povzročene zaradi pandemije covida-19.

Presečni temi slovenskega razvojnega sodelovanja sta doseganje enakih možnosti žensk in moških oziroma opolnomočenje žensk ter varovanje okolja. V tem okviru Slovenija še posebej izpostavlja pomen dostopa do vode, ki je ključna za vse prebivalce sveta, kar bo tudi ena od prioritetnih tem slovenskega predsedovanja Evropski uniji v drugi polovici leta 2021.