Skoči do osrednje vsebine

35. posvet javne službe kmetijskega svetovanja - Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva

Danes se je začel prvi dan 35. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja. Beseda je tekla o novostih, ki jih prinaša skupna kmetijska politika, priložnostih v kmetijstvu in pomenu svetovanja ter inovacij za nadaljnji razvoj. Udeležence je nagovoril tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, ki je poudaril pomen javne službe kmetijskega svetovanja v teh izjemnih časih, ki so pred nami.

Video nagovor ministra dr. Podgorška

Video nagovor ministra dr. Podgorška | Avtor: MKGP

Minister Podgoršek je izpostavil, da je javna kmetijsko svetovalna služba (JSKS) ena najpomembnejših javnih služb pri nas. »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva in le tako lahko razvojno napredujemo. Pri tem želim posebej izpostaviti najnovejše prilagoditve Programa razvoja podeželja 2014–2020, s katerimi smo zagotovili nujno potrebna dodatna sredstva, višje stopnje javne podpore za naložbe v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji. V prihodnje bo ogromno pozornosti namenjeno izvedbi »instrumenta za okrevanje in odpornost  EU«, s katerim se zagotavljajo dodatna sredstva; v celoti iz proračuna EU.«

Minister je kot bistveno novost reformnih predlogov Skupne kmetijske politike (SKP) predstavil nov izvedbeni model oziroma strateško načrtovanje držav članic. Osnovni premik v predlagani reformi SKP je tako usmerjenost v smotrnost politike, ki se osredotoča na spremljanje doseganja ciljev. Svoj nagovor pa je zaključil s poudarkom na pomenu javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS): »JSKS je skupaj s celotnim kmetijstvom pred izjemnimi izzivi: digitalna nadgradnja sistema, znanja in tehnologij, metod svetovanja. V naslednjem programskem obdobju bomo morali na kmetije prenesti veliko novih ciljev in znanj, povezanih z okoljem. Že sedaj moramo spodbuditi k povezovanju in oblikovanju verig, ki tudi v času krize pomagajo prevzemati tveganje posameznika v njej. Zato računam in računamo na vas.«

Pod naslovom »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva« je bilo v nadaljevanju posveta možno prisluhniti številnim predstavitvam na temo ekonomskih pogojev, skupne kmetijske politike ter vsebin tržnega komuniciranja v nastalih razmerah. Dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je na podlagi analiz, strateških usmeritev in ugotovljenih dejstev predstavila prioritete in predlagane intervencije za Strateški načrt SKP 2021–2027.

Aktivno so v današnjem posvetu sodelovali tudi vodja Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS Anton Jagodic, ki je med drugim poudaril vlogo kmetijskih svetovalcev pri razvoju slovenskega kmetijstva. Ob tem je izpostavil pomen mednarodnega povezovanja kmetijskih svetovalcev prek evropskih združenj in stalnega izobraževanja ter povezav z različnimi ustanovami.

Novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je izpostavil nove izzive slovenskega kmetijstva, na katere mora biti zbornica pripravljena, da se nanje pravilno in pravočasno odzove. »Nič nam ne pomagajo dolgoročne strategije, če ne bomo znali reševati sedanjih težav. Naša naloga je, da povezujemo kmete in stroko tako, da bo politika, pa ne samo kmetijska, in družba v celoti pravilno ter pravično vrednotila širši družbeni pomen kmetijstva«.

Izhodišča KGZS pri pripravi Strateškega načrta SKP pa je predstavil direktor KGZS Branko Ravnik.

Na današnjem posvetu je s predstavitvijo trenutnih razmer glede sprejemanja kmetijske zakonodaje, izvajanja zelenega sporazuma ter pričakovanjih glede strateških načrtov držav članic EU sodeloval direktor področja strategija, poenostavitev in analiza politik ter gospodarski izzivi EU Tassos Haniotis, v nadaljevanju pa so se zvrstile predstavitve red. prof. dr. Mojmira Mraka o makroekonomskih izzivih unije,  stališče Evropskega parlamenta je predstavil evropski poslanec Franc Bogovič, pregled trenutnega stanja s strani evropskih mladih kmetov o SKP je podal Sean Finan, podpredsednik Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA). Dan je zaključil Tomaž Stritar s predavanjem, o kriznem komuniciranju.

Jutri se bo posvet nadaljeval z dogodkom Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, v okviru katerega se bodo predstavili projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, udeleženci pa bodo lahko prisluhnili izkušnjam Poljske in Belgije pri spodbujanju inovativnosti v kmetijstvu.