Skoči do osrednje vsebine

Virtualna mini-konferenca Investicijskega sklada pobude Tri morja

Generalni direktor v Direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Iztok Grmek je danes sodeloval na virtualni mini-konferenci Investicijskega sklada pobude Tri morja, ki jo je organizirala Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) banka. Gre za niz tovrstnih poslovnih dogodkov, ki potekajo v prestolnicah vseh državah članic pobude Tri morja.

med pogovorom

Generalni direktor v Direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Iztok Grmek | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Tokratna virtualna konferenca je bila namenjena seznanitvi slovenskih podjetij s poslovnimi priložnostmi, ki bodo v prihodnosti na voljo v okviru Investicijskega sklada pobude Tri morja, kakor tudi večji prepoznavnosti sklada v slovenskem poslovnem okolju.

V pozdravnem nagovoru je generalni direktor Grmek poudaril, da države regije povezujejo podobni cilji, kot so ohranjanje gospodarske rasti, varnost ter močna in povezava EU. Izpostavil je, da je za prostor med Jadranom, Baltikom in Črnim morjem ključna izgradnja sodobnih transportnih, energetskih in digitalnih povezav na osi sever – jug.

Pri tem ima Investicijski sklad pobude Tri morja osrednje mesto. Prerašča v instrumentarij za sofinanciranje strateških infrastrukturnih projektov v regiji. Sklad je komplementaren z obstoječimi kohezijskimi politikami EU. Finančna vlaganja v sklad s strani posameznih držav naraščajo, kar je dokaz zaupanja vanj.

Hkrati je generalni direktor mag. Iztok Grmek izpostavil osrednje poudarke nedavnega virtualnega predsedniškega Vrha pobude Tri morja. Spomnil je, da pobuda Tri morja ne vpliva pozitivno le na enotnost EU, temveč omogoča tudi njeno kakovostnejšo povezanost. Pobuda krepi kohezijo, kar v perspektivi pomeni zmanjševanje investicijskega razkoraka med vzhodnim in zahodnim delom EU.