Skoči do osrednje vsebine

Na ministrstvu za zdravje smo za izvajalce zdravstvene dejavnosti zagotovili proračunska in evropska sredstva za financiranje osebne varovalne opreme

Minister za zdravje Tomaž Gantar je povedal: »Zaščitno opremo so morali po prvem valu epidemije, po 1. juniju 2020, zdravstveni izvajalci skladno z državnim načrtom zagotoviti sami, trimesečne potrebe pa sporočiti še Zavodu za blagovne rezerve. Na ministrstvu za zdravje se zavedamo, da bodo nekatere bolnišnice, ki bodo obravnavale več COVID-19 pacientov, kot je bilo predvideno v načrtu dela, potrebovale dodatno opremo. Zavod za blagovne rezerve smo že pozvali, naj sprosti osebno varovalno opremo. Vendar naj opozorim, da je osebna varovalna oprema še vedno v pristojnosti zdravstvenih izvajalcev, zavod bo izvajalcem zagotovil le potrebno količine opreme do nove dobave opreme.«

Na ministrstvu za zdravje se zavedamo, da je osebna varovalna oprema v letu 2020 za izvajalce zdravstvene dejavnosti nepredviden strošek, ki lahko ogrozi njihovo finančno stabilnost, zato smo za nabavo opreme pridobili evropska sredstva oziroma rezervirali sredstva v Proračunu Republike Slovenije 2020 in 2021.
Za nakup obvezne strateške enomesečne zaloge osebne varovalne opreme smo na ministrstvu za zdravje pridobili evropska sredstva, ki jih bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko koristili na osnovi interventnega zakona PKP5. V ta namen je rezerviranih 20 milijonov EUR sredstev, ki zagotavljajo 100% upravičenost. V opremo so vključeni tudi nadgrajeni kompleti osebne varovalne opreme, ki so namenjeni izvajalcem 24-urne službe nujne medicinske pomoči in so sestavni del sil ob naravnih in drugih nesrečah.
Za tekočo porabo osebne varovalne opreme so v letošnjem letu zagotovljena sredstva v Proračunu Republike Slovenije v sklopu 50 milijonov EUR, namenjenih storitvam, povezanim s COVID-19. Rok za oddajo zahtevkov s strani izvajalcev zdravstvenih dejavnosti je 15. november 2020. Izvajalci lahko uveljavljajo razliko s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije priznanih stroškov za osebno varovalno opremo, razkužila in druge materialne stroške, ki presegajo trimesečno povprečje poročanih strokov za te namene v letu 2019.