Skoči do osrednje vsebine

Nov, kakovostnejši, hitrejši in močnejši skener za nadzor pretovora v Kopru

Po 11 letih je Finančna uprava zamenjala skener za nadzor tovora v Luki Koper. Nova naprava, ki ima veliko boljšo kakovost skeniranja od stare, bo omogočila učinkovitejše varnostno varstvene kontrole, preprečevanje goljufij in organiziranega kriminala ter s tem stabilnost zunanje meje EU.

Vsako leto Finančna uprava v Kopru s pomočjo rentgenske naprave opravi približno 5.000 nadzorov in odkrije številne kršitve. Nova oprema je v 80% financirana z evropskimi sredstvi.

Dela v razvitih evropskih pristaniščih, kot je Luka Koper, ki obratuje 24 ur na dan, si ni mogoče zamisliti brez uporabe kakovostne naprave za preslikavo prevoznih in prenosnih sredstev. Glede na pretovor zabojnikov, ki v Luki Koper vsako leto narašča, saj je bilo leta 2009 pretovorjenih 343.165 TEU enot, leta 2019 pa že 959.354 TEU, velja Luka Koper v tem segmentu za največje severno Jadransko pristanišče. Učinkovitih kontrol blaga zaradi velikega obsega prometa brez najnovejših tehničnih pripomočkov ni mogoče izvajati. Je pa takšen nadzor nujen zaradi zagotavljanja pravične in odprte trgovine ter splošne varnosti v dobavni verigi. Pri  tem je nujno ohraniti ustrezno ravnotežje med nadzorom in olajševanjem/pospeševanjem zakonite trgovine, kar v veliki meri na Finančni upravi lahko zagotavljamo z učinkovitimi rentgenskimi pregledi blaga.

Že pred dvema letoma smo zaznali potrebo po menjavi obstoječega mobilnega skenerja, ki je bil v uporabi v tovornem pristanišču Luka Koper od leta 2009. Predvidena življenjska doba skenerja je namreč 10 let, poleg tega je tehnološki razvoj na področju rentgenske tehnologije v 10 letih močno napredoval.

Še učinkovitejši boj proti goljufijam in kriminalu

Finančna uprava se bo lahko z novim skenerjem še učinkoviteje spoprijela z izzivi na področju boja proti goljufijam ter najrazličnejšemu organiziranemu kriminalu. Zagotovili bomo lahko ustrezno raven izvajanja kontrol, in sicer s stališča:

 • učinkovitega preprečevanja, odkrivanje in pregona goljufij ter zlorab zakonodaje,
 • uporabe učinkovitih ukrepov proti pretoku nedovoljenega in prepovedanega blaga,
 • izvajanja učinkovitih metod in postopkov boja proti goljufijam, organiziranemu kriminalu, drogam in terorizmu ter proti širjenju nezakonitega, nevarnega ali ponarejenega oz. piratskega blaga.

Vrednost novega skenerja, katerega nakup je bil pretežno financiran z uspešnim črpanjem EU sredstev - HERCULE III programa (80% EU), je 2,4 milijona EUR.

Prednosti nove opreme

Nova oprema je v vseh tehničnih specifikacijah boljša (veliko boljša kakovost skeniranja) od starega mobilnega skenerja, še posebej pa lahko izpostavimo naslednje:

 • dvo-energijski linearni pospeševalnik moči 3/6 MeV,
 • zmožnost skeniranja več kot 20 tovornih vozil/zabojnikov na uro,
 • zmožnost prepoznave organskih in anorganskih snovi,
 • zmožnost prepoznave skritega blaga skozi 350 mm jekla,
 • skener obenem omogoča tudi zaznavo sevanja, saj je v sistem vgrajen tudi sistem za zaznavo gama in nevtronskega sevanja.

 ŠTEVILKE:

Navajamo nekaj pomembnejših odkritij v preteklih nadzorih s pomočjo skenerja:

 • dva primera odkritja prepovedane droge HEROIN (302,20 kg in 730,00 kg),
 • en primer odkritja predhodnih surovin za izdelavo prepovedane droge Metil 3-okso-2-fenilbutanoat (MAPA) (2350,00 kg),
 • štiri primeri odkritij tihotapljenih cigaret (skupaj 34.971.200 kosov),
 • dva primera tihotapljenega tobaka za vodne pipe (približno 23.000,00kg),
 • en primer tihotapljenja tobaka za kajenje (12.880,00 kg),
 • en primer tihotapljenje ponarejenih slovenskih cestnih vinjet (4376 kosov),
 • v letih med 2017 in 2019 je bilo zaseženih več kot milijon kosov najrazličnejših ponaredkov blaga v vrednosti skoraj 57.000.000 EUR,
 • neprijavljeno hladno orožje (bokserji, bodala, nunčaki, šokerji in drugo) in sicer 11.580 kosov,
 • prav tako je bilo odkrito tudi blago – prehrana živalskega izvora, ki se je prevažala v neustreznih pretovornih enotah, brez ustrezne dokumentacije in sumljivega izvora,
 • odkritih je bilo tudi več kot 100 ton neprijavljenih oblačil.

 Število opravljenih skeniranj po letih v Luki Koper:

 • leta 2014 je bilo opravljenih 4090 skeniranj,
 • leta 2015 je bilo opravljenih 3917 skeniranj,
 • leta 2016 je bilo opravljenih 4261 skeniranj,
 • leta 2017 je bilo opravljenih 4889 skeniranj,
 • leta 2018 je bilo opravljenih 5711 skeniranj,
 • leta 2019 je bilo opravljenih 4319 skeniranj.
Nov skener za nadzor pretovora v Kopru - na vsaki strani ceste, ki vodi v Luko koper sta postavljeni dve plošči, ki skenirata tovor

Nov skener za nadzor pretovora v Kopru | Avtor: FURS