Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Tone Kajzer na 130. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope

Državni sekretar Tone Kajzer je danes sodeloval na virtualnem 130. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope pod okriljem grškega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.

med virtualnim odborom Sveta Evrope

Državni sekretar Tone Kajzer | Avtor MFA

1 / 2

Glavna tema razprave ministrov je bila učinkovito odzivanje na javnozdravstveno krizo ob polnem spoštovanju demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Državni sekretar Kajzer je v zvezi s tem v svojem nastopu poudaril, da nacionalni ukrepi, ki jih je v zvezi s pandemijo covida-19 sprejela Republika Slovenija, ne predstavljajo derogacije pravic po 15. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, ter opozoril na posebno skrb, ki jo v aktualnih razmerah potrebujejo ranljive skupine prebivalstva.

Pandemija ima velik vpliv na multilateralni sistem. Slovenija ostaja trdna podpornica učinkovitega multilateralizma ter ustreznih reform, preko katerih želi tudi Svet Evrope izboljšati svojo učinkovitost in odzivnost na potrebe držav članic. Vključujoča digitalna transformacija, ki smo ji priča, bo prispevala ne samo k trajnostni, gospodarski in socialni prenovi, pač pa tudi krepitvi odpornosti družb zoper javnozdravstvene izzive, zato je sedaj pravi čas za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, v skladu z mandatom Sveta Evrope. Državni sekretar Kajzer je v nagovoru izrazil tudi priznanje Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, saj so le-te dnevno v stiku z več kot 800 milijoni Evropejcev ter so pomemben akter pri premagovanju aktualne krize.

Na zasedanju so ministri razpravljali tudi o letnem poročilu generalne sekretarke Sveta Evrope Marije Pejčinović Burić z naslovom "Multilateralizem 2020" in o vlogi Sveta Evrope pri odzivanju na konflikte in krize v Evropi, kot tudi o zagotavljanju dolgoročne učinkovitosti sistema Evropske konvencije o človekovih pravicah in politiki Sveta Evrope do sosednjih regij.

V Atenah je ob tej priložnosti potekala slavnostna obeležitev 70. obletnice Evropske konvencije o človekovih pravicah.