Skoči do osrednje vsebine

Zaključek razprave o oblikovanju nove strategije podeželja (projekt SHERPA)

Deležniki projekta SHERPA, ki je sofinanciran iz programa Obzorje 2020, so v dogovoru z Evropsko komisijo zaključili z razpravo in pripravili sklepno verzijo skupnih stališč pod naslovom »Vizija razvoja slovenskega podeželja«.

Cilj razprave je bilo ugotoviti stanje, opraviti analizo o dejavnikih razvoja, ugotoviti priložnosti, šibkosti, priložnosti in tveganja v povezavi s podeželjem, predvsem pa oblikovati perspektivo, kako ga razumeti in kakšno podeželje želimo.

»Gre za uravnotežen pristop, ki bo poskušal graditi na trajnosti, na kakovosti življenja prebivalcev, sinergiji med gospodarstvom in naravnimi viri. Zato potrebujemo skladen pristop vseh politik in jasno razumevanje vloge in pomena podeželja za Slovenijo. Če bomo uspeli to sporočilo prenesti v javnost in obenem krepiti dialog med vsemi deležniki, med vladno sfero, civilno družbo in raziskovalci, smo naredili majhen, a pomemben korak naprej,« je zapisal prof. dr. Emil Erjavec, koordinator stičišča.

Naj služi kot most za nadaljnjo razpravo in pomaga iskati novo vlogo podeželja v slovenski družbi.

Stališče večdeležniškega stičišča: Dolgoročna vizija za podeželska območja