Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Kozlovič izdala Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku

V Uradnem listu RS št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020 je bil objavljen Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, ki začne veljati 1. januarja 2021, začetek uporabe elektronskega poslovanja v praksi pa je zamaknjen do izpolnitve tehničnih pogojev.

Novi Pravilnik prinaša možnost za razširitev elektronskega poslovanja sodstva in sicer v drugih civilnih sodnih postopkih, ki še niso informatizirani, in tudi kazenskih postopkih. Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo digitalizacija imela vrsto pozitivnih učinkov, saj bo olajšala poslovanje sodišč, državnih tožilstev, odvetnikov in drugih deležnikov in udeležencev postopkov. Zmanjšana bodo administrativna bremena, znižali se bodo stroški poslovanja, informatizacija pa bo pozitivno vplivala tudi na hitrost postopkov.

Pravilnik tako prinaša možnost, da bo stranka vložila vlogo neposredno iz svojega informacijskega sistema, gre za t.i. vložitev elektronske vloge preko e-odložišča. Posodablja pa se tudi ureditev vlaganja preko portala e-sodstvo in sicer na način, da bo stranka z varnim elektronskim podpisom že prej podpisala elektronski dokument z nestandardiziranim delom besedila elektronske vloge in  priložila e-opravilu z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-opravila. Slednje bo omogočalo, da bo tudi portalski način vlaganja vlog za stranke in uporabnike čim bolj enostaven, pa vendar skladen z vsemi pravili, ki veljajo glede ravnanja in podpisovanja takšnih dokumentov. Glede na prehodno določbo pravilnika pa bodo takšnega novega načina vlaganja najprej deležni novo informatizirani postopki, postopno pa se bodo temu prilagodili tudi že obstoječi informatizirani civilni postopki.

Ministrstvo za pravosodje pri projektu elektronskega poslovanja intenzivno in tesno sodeluje z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, tako da bo do potrebnih tehničnih prilagoditev, ki bodo financirane tudi iz evropskih sredstev, prišlo v najkrajšem času. Da bo sistem prinesel pričakovane rezultate, bodo nekatere prilagoditve potrebne tudi pri državnemu tožilstvu in drugih deležnikih, strankah in udeležencih v kazenskem postopku.

Ministrica za pravosodje bo po izpolnitvi tehničnih pogojev z odredbo določila dan začetka uporabe elektronskega poslovanja v praksi, vsekakor pa bomo javnost o tem dejstvu tudi ustrezno opozorili tako z objavo odredbe v Uradnem listu kot tudi z objavo na  spletni strani ministrstva. 

Ministrstvo za pravosodje pričakuje, da bo uvedba elektronskega poslovanja v civilnih postopkih, ki še niso informatizirani (še posebej v družinskih postopkih, kjer je hitra seznanitev vseh udeležencev, posebej centrov za socialno delo, nujna za zagotovitev varstva hitrega in učinkovitega varstva otrok), kot tudi v kazenskih zadevah pomembno prispevala k dostopnosti sodstva pri poslovanju s strankami in pospešitvi postopkov.