Skoči do osrednje vsebine

Naknadni referendum v Občini Rogaška Slatina

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Rogaška Slatina.

Občina Rogaška Slatina je 28. oktobra 2020 razpisala naknadni referendum o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini.

Dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je 2. november 2020, referendum pa bo v nedeljo, 13. decembra 2020.

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Rogaška Slatina Volilna enota 1 005 - Rusl Jože, Brestovec 1 444
006 - Anderlič Stanislav, Plat 1 236
007 - Kovačič Marija, Kamence 24 264
013 - I.OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24 708
017 - Gostišče Guter, Kidričeva ulica 60 1271
Volilna enota 2 005 - Rusl Jože, Brestovec 1 292
006 - Anderlič Stanislav, Plat 1 134
009 - Gasilski dom, Prvomajska ulica 15a 879
010 - II.OŠ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4 1360
012 - Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18 44
018 - Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a 522
Volilna enota 3 001 - Gasilski dom Kostrivnica, Zg. Kostrivnica 10a 837
002 - Aleš Tadina, Spodnji Gabernik 35 356
012 - Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18 570
015 - Gaberšek Vinko, Spodnje Sečovo 26 515
016 - Vrtni center Rog. Sl., Cerovec pod Bočem 22a 522
020 - OŠ Sveti Florijan, Sveti Florijan 60 429
SKUPAJ 9383