Skoči do osrednje vsebine

Začetek popolne zapore železniške proge med Kranjem in Jesenicami

V ponedeljek, 2. novembra 2020, bo v okviru projekta nadgradnje železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–d.m. uvedena popolna zapora železniške proge na odseku med Kranjem in Jesenicami, ki bo trajala do 2. junija 2021. V času popolne zapore bo izvedena glavnina del v okviru nadgradnje železniških odsekov Podnart–Lesce Bled in Kranj–Podnart.

Za prevoz potnikov bo v času popolne zapore organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Nadgradnja železniškega odseka Podnart–Lesce Bled, ki jo izvaja izvajalec Riko, d. o. o., v pogodbeni vrednosti 46,89 milijona evrov obsega:

 • nadgradnjo 10,69 kilometra železniške proge v skladu z evropskimi standardi,
 • zamenjavo zgornjega ustroja proge in sanacijo spodnjega ustroja proge,
 • obnovo peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica,
 • sanacijo predora Globoko in predora Radovljica,
 • zamenjavo voznih vodov in nosilnih konstrukcij,
 • sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
 • ukinitev dveh nivojskih prehodov z izvedbo povezovalnih cest na območju krajev Podnart in Zaloše,
 • gradnjo novega podvoza na območju kraja Zaloše,
 • novogradnjo nadvoza nad železniško progo v območju železniškega postajališča Radovljica,
 • gradnjo novega podhoda v km 615+465 na območju Radovljice in
 • izvedbo protihrupnih ukrepov.

Nadgradnja železniškega odseka Kranj–Podnart, ki jo izvaja konzorcij podjetij CGP, d. d., SŽ-ŽGP Ljubljana, d. d., GH Holding d. o. o., Riko, d. o. o. in Gorenjska gradbena družba d. d., v pogodbeni vrednosti 48,92 milijona evrov obsega:

 • nadgradnjo 11,69 kilometra železniške proge v skladu z evropskimi standardi,
 • zamenjavo zgornjega ustroja proge in sanacijo spodnjega ustroja proge,
 • zamenjavo vozne mreže,
 • sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin z gabioni na območju reke Save,
 • sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
 • ukinitev nivojskega prehoda in gradnjo novega podvoza Ovsiše pred postajo Podnart,
 • izvedbo protihrupnih ukrepov in
 • nadgradnjo elektro-napajalne postaje Kranj.

Rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti v okviru nadgradnje železniških odsekov Podnart–Lesce Bled in Kranj–Podnart je 20 mesecev od uvedbe izvajalcev v delo.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Železniška proga

Železniška proga Ljubljana-Jesence-d.m.