Skoči do osrednje vsebine

Poziv zdravstvenim domovom k zagotovitvi zadostnega števila kadra za zdravljenje obolelih s COVID-19 v bolnišnicah

Ministrstvo za zdravje je pozvalo vse zdravstvene domove, da nemudoma pristopijo k dogovorom z bližnjimi bolnišnicami in zagotovijo kadre, kjer so potrebe za učinkovito obvladovanje epidemije COVID-19 največje. V polnem razmahu epidemije sta ključna sodelovanje in vzajemna pomoč.

Z odredbo o prekinitvi nenujnih storitev so izvajalci zdravstvene dejavnosti prekinili izvajanje vseh nenujnih preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

Vsi zdravstveni domovi in njihovi koncesionarji, ki zaradi opuščanja dejavnosti razpolagajo s prostim kadrom, so pozvani, da se z bolnišnicami dogovorijo o prerazporeditvi zaposlenih. S pozivom so seznanjene tudi bolnišnice. 

Vlada je vse potrebne pravne podlage za razporejanje kadrov zagotovila v Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 in hkrati zagotovila sredstva za financiranje izplačil dodatkov.