Skoči do osrednje vsebine

Pojav aviarne influence na Nizozemskem

Nizozemska je včeraj obvestila Evropsko komisijo o potrditvi aviarne influence podtipa H5 pri starševski jati kokoši. Patogenost še ni določena, na podlagi visoke smrtnosti in drugih kliničnih znakov pa predvidevajo, da gre za visoko patogeno aviarno influenco (HPAI). Veterinarske oblasti so uvedle ukrepe v skladu z zakonodajo EU.

Nizozemska je v tem mesecu potrdila HPAI podtipa H5N8 pri prosto živečih vodnih pticah (labod grbec in žvižgavka). Na podlagi tega so za komercialne reje uvedli prepoved gojenja perutnine na prostem.

V Sloveniji izvajamo spremljanje aviarne influnece pri prosto živečih pticah in perutnini. Do sedaj so rezultati preiskav negativni.

Kljub temu pozivamo rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo, predvsem:

  • zadrževanje perutnine v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
  • krmljenje in napajanje perutnine v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
  • omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino.

Poleg tega je pomembno, da rejci perutnine pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli sprememb (pogin, padec nesnosti, spremembo v obnašanju živali) o tem nemudoma obvestijo svojega veterinarja.