Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 29.10.2020

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

 Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) podatkovnega portala (https://www.nijz.si/sl/podatki) je bilo do vključno 28. 10. 2020 opravljenih 350.900 testov in potrjenih 30.705 primerov (14.463 moških, 16.242 žensk). 28. 10. 2020 je bilo opravljenih 7.202 testov, potrjenih primerov je bilo 2.488.

28. 10. 2020 je bilo na državni, regijski in občinski ravni vključenih 1.953 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb in drugih.

1. Poročilo o izvedenih aktivnostih / ključni poudarki

S predstavniki Rdečega križa Slovenije (RKS) je uskladil podatke o razpoložljivosti bolničarjev iz vrst članov Enot prve pomoči Rdečega križa Slovenije za pomoč zdravstvu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Bolnišnici Golnik. Skupini bolničarjev RKS sta se že udeležili dodatnega usposabljanja za delo z bolniki, ki imajo COVID-19.   

Komuniciral je s predstavnikom Ministrstva za delo , družino, socialne zadeve in enake možnosti MDDSZEM glede vključitve prostovoljcev Slovenske Filantropije za pomoč zaposlenim v domovih starejših občanov (DSO).

S ciljem povezanega  in usklajenega delovanja vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč je komuniciral s člani Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) v operativni sestavi ter s predstavniki regijskih Štabov Civilne zaščite (CZ).

Regijski in občinski štabi CZ spremljajo razmere v regijah oziroma po občinah, izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, naloge v zvezi z oskrbo ranljivih skupin, obveščajo občane, pomagajo v ustanovah, kjer so žarišča okužb, zagotavljajo telefonske številke za informacije občanom, preverjajo izvajanje sprejetih ukrepov ter izvajajo druge naloge povezane z epidemijo. Vzpostavljeni so kontakti in koordinacija s službami na lokalni ravni. Občinski redarji izvajajo nadzore glede spoštovanja odlokov. Gasilske enote širšega pomena po potrebi izvajajo razkuževanj javnih objektov.

Pozorno spremljajo situacijo v domovih za starejše občane, socialno varstvenih zavodih, bolnišnicah, zdravstvenih domovih. Sodelujejo pri iskanju rešitev in lokacij za vzpostavitev dodatnih rdečih con, pridobivanju ustreznega kadra za pomoč v teh ustanovah, iskanju namestitvenih kapacitet za zdravstvene delavce.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti. O večjih posebnostih ne poročajo. Izvajajo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Pripravljajo tolmačenja določb predpisov/odlokov ter navodila, protokole, okrožnice, usmeritve za organizacijske enote in izvajalce storitev v njihovi pristojnosti. Povečuje se delež zaposlenih, ki delajo od doma.

 

 

Delovne in rudniške nesreče

Izpostava Brežice

Ob 14.24 se je na Kurirski poti v Krškem občan pri opravljanju kmetijskih del poškodoval z motorno žago. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči (NMP) Krško, ki so poškodovanega prepeljali v Urgentni center (UC) Brežice.

 

Reševanja obolelih oseb

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.28 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) prepeljala obolelo osebo iz šempetrske bolnišnice v UKC Ljubljana.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Novo mesto

Ob 15.32 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Posredovanje gasilcev Gasilskega reševalnega centra  (GRC) Novo mesto ni bilo potrebno.

 

Požari v objektih

Izpostava Koper

Ob 11.42 je na Razgledni poti v Ankaranu gorelo v stanovanju. Posredovali so gasilci Javnega zavoda gasilske brigade (JZ GB) Koper in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Hrvatini, ki so požar na treh kvadratnih metrih pogasili in prezračili prostore .

Izpostava Kranj

Ob 16.31 se je v naselju Goriče, občina Kranj, zakadilo v stanovanjskem objektu zaradi zamašenega dimnika. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Kranj so dimnik odmašili in delno očistili. Stanovalcu so svetovali, da pokliče dimnikarja za sanacijo dimnika.

Izpostava Novo mesto

Ob 3.34 je v naselju Jurna vas, občina Novo mesto, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad–Mehovo so požar, ki se je iz kuhinje tudi razširil na ostrešje, pogasili, prezračili prostore, opravili pregled s termovizijsko kamero in iznesli ožgane predmete.

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Ljubljana

Ob 2.10 sta v Velikem vrhu pri Šmarju, občina Grosuplje, ob stanovanjski hiši goreli osebni vozili. Požar, ki je uničil osebni vozili in poškodoval tretje, so pogasili gasilci PGD Šmarje-Sap in Grosuplje.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Kranj

Ob 20.30 je na cesti Maršala Tita na Jesenicah  gorel zabojnik za smeri. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice so zabojnik pogasili.

Izpostava Ljubljana

 

Ob 3.34 je na Grablovičevi ulici v Ljubljani gorel zabojnik za papir sredi vozišča. Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana in pogorišče očistili ter preventivno pregledali okolico in ostale zabojnike s termovizijsko kamero.

 

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Trbovlje

Ob 16.15 je na Dolski cesti v Hrastniku občan zaznal vonj po kloru. Ob prihodu gasilcev PGD Trbovlje mesto na lokacijo z inštrumenti niso zaznali prekomernih vrednosti plina, kljub vonju po kloru. Na kraju so bili prisotni tudi policisti Policijske postaje (PP) Hrastnik.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.51 je pri naselju Merljaki, občina Renče–Vogrsko, občan v bližnjem gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta odstranila in shranila na varno več več kosov ubojnih sredstev skupne mase 37 kg, avstrijske in italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Koper

Ob 4.30 je na Hrvatinovi ulici v Ankaranu invalid padel z invalidskega vozička. Gasilci JZ GB Koper so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in pobrali invalida.

Ob 17.30 so v Marini Portorož, občina Piran, gasilci JZ GB Koper izklopili akumulator na plovilu, iz katerega se je smodilo. Plovilo je bilo na kopnem.

Izpostava Kranj

Ob 7.38 so gasilci PGD Radovljica z tehničnim posegom rešili osebo iz dvigala v večstanovanjski stavbi na Kopališki cesti v Radovljici.

Ob 10.34 so v Virmašah, občina Škofja Loka, gasilci PGD Virmaše - Sveti Duh izčrpali vodo iz večstanovanjskega objekta.

Ob 10.48 so v Sestranski vasi v Gorenji vasi, občina Gorenja vas-Poljane, gasilci PGD Gorenja vas s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter tako omogočili vstop reševalcem NMP in policistom do obolele osebe.

Izpostava Maribor

Ob 13.10 so v Ulici Šercerjeve brigade v Mariboru gasilci GB Maribor ob prisotnosti policije odprli vrata v stanovanje. V stanovanju se je nahajala onemogla oseba, ki je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor.

Izpostava Postojna

Ob 15.59 so v Knežaku, občina Ilirska Bistrica, reševalci ekipe NMP Ilirska Bistrica potrebovali pomoč gasilcev pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Gasilci PGD Knežak so ekipi NMP pomagali pri imobilizaciji poškodovane osebe, ki je padla z lestve in jo prenesli do reševalnega vozila. Oseba je bila prepeljana v Splošno bolnišnico (SB) Izola.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

 http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/