Skoči do osrednje vsebine

Za bolnišnice, ki bodo obravnavale COVID-19 paciente, na ministrstvu zagotovili povračilo sredstev za razliko med polno in realizirano vrednostjo programa

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju PKP5) je zagotovil pravne podlage tudi za izplačilo povračila sredstev za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, ki so aktivirani za sprejem COVID-19 pacientov. Zdravstveni izvajalci bodo povračilo prejeli iz Proračuna Republike Slovenije s sklepom ministra za zdravje Tomaža Gantarja.

Minister je ob tem povedal: »Bolnišnice morajo za obravnavo COVID-19 pacientov začasno prilagoditi redno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na ministrstvu smo zato v PKP5 pripravili pravno podlago za začasen ukrep, ki bo vsem bolnišnicam, ki bodo razporejene za obravnavo COVID-19 pacientov, zagotovil povračilo sredstev za izpad progama zaradi prostorskih preureditev ali izpada kadra.«

Z interventnim zakonom smo na ministrstvu zagotovili pravne podlage za izplačilo povračila za javne zavode, ki so in bodo aktivirani za sprejem pacientov, obolelih za COVID-19. Bolnišnice bodo tako s sklepom ministra za zdravje upravičene do izplačila povračila sredstev, kar bo nadomestilo izpad prihodka, ki bi ga sicer pridobili z izvedbo dogovorjenega pogodbenega programa z ZZZS.
 
Javni zavodi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in bodo aktivirani za sprejem pacientov obolelih za COVID-19, bodo upravičeni do povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS v cenah za tekoče leto. Povračilo bodo prejeli vsi izvajalci, ki bodo zagotovili ustrezne prostorske zmogljivosti oziroma prilagodili obstoječe za paciente, obolele za COVID-19. Na ministrstvu za zdravje smo kot upravičen razlog za pridobitev povračil sredstev upoštevali tudi izpad kadra, bodisi zaradi odsotnosti (zaradi bolezni ali karantene), bodisi zaradi potrebnih začasnih premestitev na druga delovišča. Upravičeni bodo do povračila sredstev za obdobje od 1. junija 2020 do 31. oktobra 2021.