Skoči do osrednje vsebine

Zaprisegli so sodni izvedenci, sodni cenilci in sodna tolmačka

Pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem so zaprisegli sodni izvedenci, sodni cenilci in sodna tolmačka.

Državni sekretar Zlatko Ratej stoji, v roki drži mapo z govorov ob zaprisegi sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačke

Državni sekretar Zlatko Ratej

Zapriseglo je pet sodnih izvedencev:

  • Matija Filiplič za strokovno področje ekonomija, podpodročje vrednotenje podjetij,
  • Rudi Lipovec za strokovno področje zavarovalništvo, podpodročje aktuarstvo,
  • dr. Simon Krašna za strokovno področje promet, podpodročje raziskave prometnih nezgod,
  • Dušan Lunder, dr. med., za strokovno področje medicina, podpodročje psihiatrija,
  • dr. Mojca Urbančič, dr. med., za strokovno področje medicina, podpodročje oftalmologija.

Zaprisegli so trije sodni cenilci:

  • Goran Boštjančič za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje stavbna zemljišča,
  • Andrej Šmid za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje stavbna zemljišča,
  • Marjanca Drame za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti.

Zaprisegla je sodna tolmačka za slovaški jezik Anežka Kočalkova.